CENY VEĽTRHU A ČESTNÉ UZNANIA – LIGNUMEXPO – LES

Kategória 1

Lesné hospodárstvo

Ocenenie získal:

Vystavovateľ: Mendelova univerzita v Brne, ČR

Výrobca: LESY SR, š.p., Odštepný závod lesnej techniky Banská Bystrica

Názov exponátu: Lesná lanovka Larix Lamako

Komisia oceňuje technológiu určenú pre šetrné a hospodárne približovanie dreva z miesta ťažby po svahu, proti svahu a po rovine s dosahom 550 metrov a s nosnosťou 2,5 t.mendelova-univerzita-lesni-lanovka-larix-lamako (viac…)

Čítať viac

Krátka história vzniku veľtrhu Lignumexpo

Lignumexpo – prvý veľký špecializovaný veľtrh pre drevárske stroje mal premiéru 28. 9. – 2. 10. 1991 za účasti 114 vystavovateľov v pavilónoch A, B, C a na voľnej ploche. Od roku 1997 pribudla nomenklatúra lesníckej ponuky. Od roku 2005 sa objavoval v nepárnych rokoch názov Drevo + Les. Odbornosť zvýšila premiéra doplnkovej prehliadky materiálov pre nábytkársky priemysel MNS (Materiály – Novinky – Servis), ktorú organizoval ZSD SR. Pôvodný veľtrh Lignumexpo prešiel na 2-ročnú periodicitu a od roku 2006 prevzala nad ním patronát európska organizácia EUMABOIS.

Čítať viac

Drevári sú znovu optimisti

Aktívna účasť firiem na výstave, na akú sa Lignumexpo za roky svojho pôsobenia vyprofilovalo, je aktivitou, ktorú možno charakterizovať ako prejav  zodpovednosti za rozvoj drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu Slovenska. Zväz spracovateľov dreva SR považuje výstavu Lignumexpo za šancu na možnosť prezentovať novinky na výstave, ktorá má pomôcť rozvoju celého odvetvia spracovania dreva. (viac…)

Čítať viac

Zhodnotenie ekonomickej situácie v nábytkárskom priemysle

(Spracoval: RNDr. Jaroslav Novotný, CSc., MH SR)

Výroba nábytku v SR patrí medzi odvetvia s pomerne nízkym podielom na celkových výsledkoch priemyselnej výroby. Výroba nábytku spolu s ostatnými inde nezaradenými výrobami zabezpečovala v roku 2015 3,1 % zamestnancov priemyselnej výroby a 1,4 % pridanej hodnoty vytvorenej v priemyselnej výrobe, čím prispela 0,29 % k tvorbe HDP. (viac…)

Čítať viac

Lignumexpo – Les v Nitre opäť po 2 rokoch

Štyri septembrové dni od 27. do 30. na výstavisku v Nitre budú patriť veľtrhu Lignumexpo – Les.

Jeseň na výstavisku prinesie odbornej i širokej verejnosti medzinárodný veľtrh strojov, nástrojov, zariadení a materiálov pre drevospracujúci priemysel s názvom Lignumexpo, ktorého súčasťou bude medzinárodná lesnícka výstava Les. Obe podujatia sa tešia mnohoročnej obľube, pričom Lignumexpo sa môže pochváliť už dvomi dekádami úspechov. Samozrejmosťou je aj nesmierny prínos do odvetvia vďaka vysokej úrovni a komunikácie v odbornej rovine. (viac…)

Čítať viac

Najväčšia lesnícka a drevárska výstava na Slovensku LIGNUMEXPO – Les 2016 v Nitre pod záštitou EUMABOIS

Bohatý sprievodný program bude počas celého trvania veľtrhu LIGNUMEXPO – Les 2016 (27. – 30. septembra 2016) na výstavisku Agrokomplex v Nitre sprevádzať odborných návštevníkov. Obohatí ich o cenné poznatky z oblasti drevospracujúceho odvetvia (vrátane výroby nábytku). Všetky sprievodné podujatia sa počas veľtrhu budú konať priamo na výstavisku a účasť pre každého odborníka bude vítaná.  (viac…)

Čítať viac

Show Martina Komárka

Pri príležitosti konania jubilejného 20. ročníka medzinárodného veľtrhu strojov, nástrojov, zariadení a materiálov pre drevospracujúci priemysel Lignumexpo a 16. ročník medzinárodnej lesníckej výstavy Les, sme pre Vás pripravili show Martina Komárka, ktorý je majstrom Európy Stihl Tinbersport Series. Tento šport je od roku 1984 rozšírený po celom svete, je prejavom modernej podoby drevorubačských súťaží a oficiálne je do nej zapojených viac ako 20 štátov a tisíce športovcov.

Jedným z cieľov, prečo sme sa rozhodli show propagovať práve na našom výstavisku v období veľtrhu Lignumexpo + Les 2016 je zatraktívnenie veľtrhu širokému okruhu ľudí, týmto programom osloviť širokú verejnosť, ale zároveň zvýšiť návštevnosť odborníkov a laikov veľtrhu.

Čítať viac

Pozývame vás na LIGNUMEXPO – LES 2016

Vážené dámy, vážení páni

Agrokomplex výstavníctvo Nitra, štátny podnik, si Vás dovoľujú pozvať na jednu z najvýznamnejších medzinárodných výstav svojho druhu na Slovensku. 20. ročník medzinárodného veľtrhu
strojov, nástrojov, zariadení a materiálov pre drevospracujúci priemysel LIGNUMEXPO a 16. ročník medzinárodnej lesníckej výstavy LES.

Spoluorganizátorom sú Zväz spracovateľov dreva so sídlom vo Zvolene (člen EUMABOIS) a Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, so sídlom v Banskej Bystrici. Veľtrh LIGNUMEXPO + LES
z jednoročného cyklu prešiel na dvojročný cyklus a dostal sa do popredia významných veľtrhov v tomto obore a získal postavenie kľúčového odborného veľtrhu v oblasti spracovania dreva v strednej Európe. Dôkazom vysokej odbornosti a prestíže veľtrhu je podpora európskeho združenia výrobcov drevospracujúcich strojov EUMABOIS, ktorú veľtrh získal a je hodnotený ako jeden z najdôležitejších veľtrhov v oblasti drevospracujúceho a nábytkárskeho priemyslu.

Úspešný 19. ročník výstavy poskytol priestor pre 174 vystavovateľov zo Slovenskej republiky, Českej republiky, Rakúska, Nemecka, Talianska, Poľska a Maďarska, ktorí sa prezentovali na ploche
12 000 m2. Veľtrh si prišlo pozrieť 8230 návštevníkov. V roku 2016 pokračujeme aj v organizovaní akcie MNS – Materiály – Novinky- Servis, ktorá je určená najmä na prezentáciu noviniek zo sveta materiálov pre nábytkárske a stavebno-stolárske výrobky.

V snahe o pokračovanie obojstranne úspešnej spolupráce sme v roku 2016 zachovali ceny, ktoré sú platné už od roku 2010.
Vážení priatelia, prijmite naše pozvanie na Medzinárodný drevársky a lesnícky veľtrh LIGNUMEXPO + LES 2016. Vašu prihlášku na výstavu nám zašlite do 31.5.2016, aby ste boli už pri
prvom rozmiestňovaní plôch pre vystavovateľov.

Čítať viac