Ocenení 2016

Ceny Medzinárodného strojárskeho veľtrhu 2016 získali:

Vystavovateľ: Strojnícka fakulta, TUKE, SR

Výrobca: Strojnícka fakulta, TUKE, SR

Názov exponátu: PROTOTYP ODĽAHČENEJ KAROSÉRIE ŠTUDENTSKÉHO

                               ELEKTROMOBILU Z KOMPOZITNÝCH MATERIÁLOV,

                               NA PLATFORME VOLKSWAGEN E-UP

Za precíznu realizáciu odľahčenia karosérie prostredníctvom moderných ultraľahkých materiálov disponujúcich významnými mechanickými vlastnosťami na báze kompozitov. Samotné moderné materiály a technológia boli aplikované na platforme Volkswagen E-UP.

(viac…)

Čítať viac

Súťaž o ceny veľtrhu MSV 2016

Každý rok sa v rámci veľtrhu uskutočňuje aj ocenenie prihlásených exponátov do súťaže o ceny Medzinárodného strojárskeho veľtrhu, kde budú udelené 3 ceny. Taktiež sa budú udeľovať ceny v rámci tematických výstav EUROWELDING, CHEMPLAST, EMA, TECHFÓRUM a cena za najkrajšiu expozíciu. (viac…)

Čítať viac

Medzinárodný strojársky veľtrh 2016

Blíži sa 23. ročník Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre. Aj naďalej platí, že jeden z najlepších marketingových nástrojov, ako zostať v kontakte s odbornou verejnosťou je osobné stretnutie. Osvedčenou platformou pre takéto stretnutie je odborný veľtrh.
Preto si Vás dovoľujeme touto cestou srdečne pozvať k účasti na 23. ročník veľtrhu, ktorý sa uskutoční 24. – 27. mája 2016 v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre.
Sme pripravení Vám pomôcť odovzdaním svojich skúseností a zároveň vyhovieť individuálnym požiadavkám a potrebám pri realizácii a príprave expozícií.

V snahe o pokračovanie obojstranne úspešnej spolupráce sme pripravili pre Vás aj v roku 2016 nasledovné benefity:

  • výhodné ceny prenájmov výstavných plôch
  • vernostné zľavy
  • výhodné ceny výstavných stánkov s vybavením
  • zjednodušené objednávanie výstavných stánkov s vybavením
  • on line elektronické firemné pozvánky pre Vašich zákazníkov
  • elektronický prihlasovací systém na veľtrh
  • bezplatné zverejnenie noviniek, vystavených na veľtrhu na internetových stránkach veľtrhu a na partnerských portáloch

Prihláškovú dokumentáciu pre rok 2016 a záverečnú správu z roku 2015 nájdete na stránke Agrokomplexu. V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte.
Tešíme sa na stretnutie na výstavisku Agrokomplex v Nitre.

S pozdravom

Ing. Jozef Jenis
vedúci obchodnej skupiny
Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š. p.

Čítať viac