Ocenení 2017

Ceny Medzinárodného strojárskeho veľtrhu 2017 získali:

 

Vystavovateľ:        ŠVEC a SPOL, s.r.o., Vráble, SK                                                        Výrobca:               NOTUS – POWERSONIC, s.r.o., Vráble SK

Názov exponátu:  Ultrazvukové priemyselné čistiace zariadenie NPS         

 

Za zariadenie pre priemyselné čistenie na ultrazvukovom princípe s unikátnym komplexným riešením flexibilného využitia pre priemysel s vysokou rýchlosťou a kvalitou pôsobenia na integritu povrchu.

 

Vystavovateľ:        METAKOV, s.r.o., Spišská Nová Ves, SK                                                        

Výrobca:               METAKOV, s.r.o., Spišská Nová Ves, SK

Názov exponátu:  Manuálny odihľovací stroj METAGRIND M01

(viac…)

Čítať viac

O společnosti HOUFEK a.s. Golčův Jeníkov

houfek

Společnost HOUFEK a.s. byla založena Ing. Jaroslavem Houfkem v roce 1991. Původně působila jako malá dílna na výrobu jednoduchých dřevoobráběcích strojů. Dnes společnost sídlí ve městě Golčův Jeníkov, na samé hranici kraje Vysočina. V začátcích vyráběla firma především pásové brusky.

Technická jedinečnost, originalita a kvalita dílenského zpracování vyvolávala zvyšující se poptávku po strojích firmy HOUFEK na českém trhu a postupně i v zahraničí.

(viac…)

Čítať viac

RobotStudio

Každý, kto sa stretol s robotmi  ABB vie, že RobotStudio predstavuje silný nástroj pre online porgramovanie robotických pracovísk. Veľkou devízou je vnorený systém Integrated vision, ktorý pri práci s kamerou odbremení užívateľa od používania externého programu.

Skutočný potenciál tohto softvéru sa však ukrýva v offline programovaní. Dnešný trh vytvára stále väčší tlak na výrobcov z hľadiska kvality, ceny a flexibility. Offline programovanie sa tak využíva čoraz častejšie, pretože nový model sa do výroby dostáva stále v kratších intervaloch. Zároveň umožňuje rýchlejšiu implementáciu výroby nových typov výrobkov do už existujúcej výrobnej linky, predprípravu programov, overovanie dosahov jednotlivých robotov osadených vo virtuálnej stanici a simuláciu pracoviska do ľubovoľných detailov. V konečnom dôsledku napomáha úspore času i finančných prostriedkov. Software ponúka rozšírenia ArcWelding, Cutting,Machining, Tending, Painting, Palletizing alebo Picking PowerPac, ktoré urýchľujú a uľahčujú užívateľovi prácu s prípravou robotizovanej stanice. Detailom k jednotlivým rozšíreniam bol venovaný článok v predošlom vydaní.

(viac…)

Čítať viac

Opcie pre lepší pohyb

Vedeli ste, že dokonalý pohyb ABB robotov je možné ešte viac zdokonaliť?

Pre zdokonalenie pohybu robota ABB, za účelom dosiahnutia vyššej presnosti alebo rýchlosti sú k dispozícii voliteľné opcie v balíku Motion Performance. Ako už sám názov prezrádza, ide o vylepšenia pohybu a skrýva sa pod ním niekoľko unikátnych možností. Tento balík sa skladá z dvoch skupín.

(viac…)

Čítať viac

Nová metóda jemnej kalibrácie

Robotické oddelenie spoločnosti ABB zdokonaľuje nielen kvalitu robotov, ale aj ich servis. Jedným z mnohých dôkazov je aj zavedenie novej metódy jemnej kalibrácie robota. V tomto článku sa budem venovať výhradne tejto novej metóde – jej nepochybným výhodám, jednoduchému princípu a rozsahu. Zmeny sa týkajú jemnej kalibrácie, ktorá sa využíva napríklad po výmene hybných častí ramena. Aktualizácia počítadiel osí zostáva bez zmeny.

(viac…)

Čítať viac

Pohony ABB už aj v mobiloch?

V jednom z predchádzajúcich čísel ABB Spektrum bola uverejnená krátka správa o rozšírení komunikačných možností meničov frekvencie ABB ACS880, ACS/ACH580, ACS480, ACS380. A síce o možnosť kounikácie cez rozhranie Bluetooth. Menič schopný komunikovať pomocou tejto technológie bol aj jednou z noviniek uvedených na veľtrhu Ampér 2016, na ktorom dokonca získal ocenenie Zlatý Amper 2016. Tento moderný spôsob komunikácie je odpoveďou ABB na súčasné trendy v automatizácii výroby. Z čisto technického pohľadu bolo rozhranie Bluetooth zvolené preto, lebo umožňuje zároveň simultánne prenosy do iných mobilných sietí – 3G/4G alebo WiFi (802.11).  V tomto príspevku by som sa rád venoval bližšiemu popisu nového rozhrania.

(viac…)

Čítať viac

Jedinečná aplikácia paletizácie televízorov robotom ABB na Slovensku

V závere roka 2016 sa ABB Slovensko podarilo úspešne spustiť do prevádzky paletizačné pracovisko televízorov vo firme Foxconn v Nitre. Tento projekt sa zrodil po neľahkej prípravnej fáze, kedy obchodník pán Kubík s realizačným tímom ABB hodinami strávenými úpravami a prezentáciou rôznych pracovných verzií, presvedčil zákazníka o výhodnosti pracoviska s robotom ABB.

Firma Foxconn ako jeden zo svetových lídrov vo výrobe produktov, akými sú notebooky, televízory, digitálne kamery, hracie konzoly a podobne, so závodom na Slovensku, ktorý objemom a kapacitou výroby je najväčším dodávateľom LCD televízorov pre celý európsky trh, započal tak svoju novú automatizačnú éru práve s robotom ABB.

(viac…)

Čítať viac

Aplikačné softvéry ABB Robotiky

ABB ponúka ucelenú skupinu ľahko ovládateľných softvérových nástrojov na pomoc pri zlepšovaní vášho procesu, pre optimalizáciu výroby, zvyšovanie produktivity, znižovanie rizík a maximalizácii návratnosti investícií pri vašich robotických systémoch.

Aby sa zvýšila produktivita a znížili celkové náklady na vlastníctvo a prevádzku robotického riešenia, vytvorili sme v ABB rodinu softvérových produktov na podporu každej fázy životného cyklu robotov. RobotWare je softvérový súbor pre roboty, ktorý vo svojom základnom dizajne ponúka špičkové riadenie pohybu a umožňuje rýchlu integráciu ďalších zariadení.

RobotWare ponúka sériu voliteľných súčastí a špecifického aplikačného softvéru. Tieto produkty fungujú ako nadstavba základného softvéru. Ponúkajú užívateľom robotov ďalšie funkcie,napríklad na vykonávanie viacerých úloh naraz, prenos informácií zo súboru do robota, komunikáciu s PC a vykonávanie úloh s pokročilými pohybmi atď.

(viac…)

Čítať viac

EMA 2017

Podtitul: 17. ročník medzinárodnej výstavy elektrotechniky, merania, automatizácie a regulácie
Termín konania: 23. 05. 2017 – 26. 05. 2017
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Čítať viac