Napíšte nám správu

  * povinné

  riaditeľ Ing. Róbert Kanás

  zástupca riaditeľa pre obchod a služby Ing. Ondrej Vaňo

  zástupca riaditeľa pre prevádzku Ing. Martin Piesecký

  manažérka kancelárie riaditeľa Ing. Natália Baráthová

  manažér IT a projektov Mgr. Peter Mesároš

  Oddelenie marketingu a komunikácie

  vedúca oddelenia Ing. Katarína Moravcová

  Oddelenie služieb, krátkodobé prenájmy, stánky občerstvenia, Burza exotov, výstava psov

  vedúci oddelenia Ing. Peter Szakmár

  referentka služieb Dáša Stanovičová

  Oddelenie obchodu

  obchodná manažérka Magdaléna Červená

  obchodná manažérka Mgr. Lenka Haverlíková

  obchodná manažérka Janka Majerčiková

  obchodná manažérka Bc. Silvia Miklíková

  obchodná manažérka Ing. Silvia Sabová

  obchodný manažér Mgr. Patrik Šebök

  Oddelenie ľudských zdrojov

  mzdová účtovníčka Marcela Vargová

  Oddelenie ekonomiky

  vedúca oddelenia ekonomiky Milena Slivkaničová

  Stredisko správy majetku

  v priamom riadení zástupcu riaditeľa pre prevádzku

  referent oddelenia energetiky a VTZ Ing. Vladimír Baláž

  Stredisko výroby a údržby areálu

  vedúci strediska výroby Vladimír Varga

  stavbyvedúci Richard Švihel

  Oddelenie projekcie

  v priamom riadení zástupcu riaditeľa pre obchod a služby

  Slovenské poľnohospodárske múzeum

  vedúci strediska SPM Mgr. Vladimír Koppan, PhD.

  sekretariát múzea Jana Pažitná

  odborný pracovník SPM Ing. Vladimír Majerčík

  knižnica SPM Jana Décsiová

  zodpovedný zástupca dopravy na dráhe NPŽ Mgr. Ivan Mondočko