Napíšte nám správu

  * povinné

  riaditeľ Ing. Jozef Pavle

  zástupkyňa riaditeľa pre financie a ekonomiku Ing. Gabriela Pyteľová

  zástupca riaditeľa pre obchod a služby Ing. Ondrej Vaňo

  manažérka kancelárie riaditeľa Ing. Natália Baráthová

  Oddelenie marketingu a komunikácie

  vedúca oddelenia Ing. Katarína Moravcová

  Oddelenie služieb, krátkodobé prenájmy, stánky občerstvenia, Burza exotov, výstava psov

  vedúci oddelenia Ing. Peter Szakmár

  referentka služieb Dáša Stanovičová

  Oddelenie obchodu

  obchodná manažérka Magdaléna Červená

  obchodná manažérka Ing. Silvia Sabová

  obchodná manažérka Lenka Vargová

  obchodná manažérka Ing. Sláva Okošiová

  obchodná manažérka Mgr. Mária Beňová

  Oddelenie ľudských zdrojov

  mzdová účtovníčka Marcela Vargová

  Oddelenie ekonomiky

  vedúca oddelenia ekonomiky Milena Slivkaničová

  Stredisko správy majetku

  vedúci strediska Ing. Ján Földeši

  odborná referentka (odpadové hospodárstvo, pozemková agenda) Bc. Silvia Miklíková

  vedúci oddelenia energetiky a VTZ Richard Škorica

  Stredisko výroby a údržby areálu

  vedúci strediska výroby Ing. Roman Hausleitner

  stavbyvedúci Richard Švihel

  sklad ZVZ Mgr. Róbert Bytel

  Oddelenie projekcie

  v priamom riadení zástupcu riaditeľa pre obchod a služby Ing. Ondrej Vaňo

  Slovenské poľnohospodárske múzeum

  vedúci strediska SPM Mgr. Vladimír Koppan, PhD.

  sekretariát múzea Jana Pažitná

  odborný pracovník SPM Ing. Vladimír Majerčík

  zodpovedný zástupca dopravy na dráhe NPŽ Mgr. Ivan Mondočko