Ocenenia MSV 2019 (PDF 4,5 MB)

Fotogaléria – Medzinárodný strojársky veľtrh 2019 – Galavečer (ZIP 125 MB)

Poslaním súťaže o Cenu Medzinárodného strojárskeho veľtrhu je oceniť vynikajúce výrobky, kolekcie a zaujímavé expozície, ktoré sú výsledkom vzájomného snaženia výrobcov i obchodníkov. V tomto roku je súťaž organizovaná  už po 23. krát. Na vyhodnotení súťaže pracovala 10-členná porota zložená z odborníkov zo Slovenskej  republiky na čele s jej predsedom pánom  Ľubomírom Šoošom, dekanom Strojníckej fakulty STU v Bratislave a viceprezidentom Zväzu strojárskeho priemyslu SR. Odborná komisia v priebehu jedného dňa posúdila exponáty vystavené na veľtrhu, ktoré vystavovatelia prihlásili do súťaže, prípadne boli nominované priamo komisiou.

Ceny Medzinárodného strojárskeho veľtrhu 2019 získali:

Vystavovateľ:      SPINEA s.r.o., Prešov, SK                                                                                          

Výrobca:               SPINEA s.r.o., Prešov, SK     

Názov exponátu:  Vysoko presný reduktor TS 115 GHx

Za reduktor s vysokou presnosťou a opakovateľnosťou polohovania robotických štruktúr, určených pre aplikácie v automatizácii, v medicínskych zariadeniach, polohovacích a skenovacích systémoch ako aj pre aplikáciu v obrábacích strojoch.

Vystavovateľ:   Hoffmann Qualitätswerkzeuge SK s.r.o., Bratislava, SK                                             

Výrobca:          Hoffmann Nürnberg GmbH Qualitätswerkzeuge, Nürnberg, DE

Názov exponátu:     Garant Xpent

Za modulárny a flexibilný fixačný a polohovací systém s rozšíreným programom pre 5-osové polohovacie zariadenia ako napr. CNC stroje o veľkosti fixácie 1S.

Vystavovateľ:   TG- Toman Group spol. s.r.o., Bratislava, SR                                                                                                                        

Výrobca:               Frigel Firenze S.p.A., Scandicci , ITA

Názov exponátu:  Frigel Ecodry 4.0,3DK

Za atmosférický chladič s adiabatickou komorou a vysokou modularitou, ktorý zabezpečuje redukciu CO2 a emisného zaťaženia prostredia.

Cenu za najkrajšiu expozíciu  MSV 2019 získala spoločnosť:

ABB s.r.o., Bratislava, SK                                                               

Za  najkrajšiu expozíciu a racionálne usporiadanie priestoru otvoreného návštevníkom.

—————-o O o—————–

Cenu za tematickú výstavu EUROWELDING 2019 získal:

Vystavovateľ:  Fronius Slovensko, s.r.o., Trnava, SR                                                        

Výrobca:         Fronius International GmbH, Wels, AT

Názov exponátu:  Magic Wave 230i

Za výrobok Magic Wave 230i, ktorý má všetky atribúty novej generácie sledujúce trendy industry 4.0. Má jednoduché intuitívne riadenie. Funkcie môžu byť personifikované a rozšírené za účelom optimalizácie zváracieho procesu.

Cenu za tematickú výstavu EMA 2019  získal:

Vystavovateľ:      B + R automatizace, spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom, SK  

Výrobca:             B&R Industrial Automation GmbH, Eggelsberg, AT

Názov exponátu:  Integrovaný systém strojového videnia

Za integrovaný systém strojového videnia, ktorý posúva priemyselné spracovanie obrazu do podoby priemyslu 4.0.

Súčasťou veľtrhu je aj 7. ročník tematickej výstavy TECHFÓRUM 2019. Na výstave sa zúčastňujú expozície 11 fakúlt technických univerzít Slovenskej  republiky. Tieto na veľtrhu predstavujú výsledky prác študentov, doktorandov a výskumných a vývojových pracovísk slovenských technických univerzít. Hodnotiteľská komisia sa preto aj v tomto roku rozhodla oceniť najlepší exponát –prácu, ktorá vyniká inovačnou iskrou, kreativitou a invenciou. Víťazom súťaže je:

Vystavovateľ:  Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Košice             

Výrobca:         Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Košice

Názov exponátu: Prototyp vodíkového metalhydridového kompresora  s tepelným čerpadlom

Za unikátnu  a patentovanú koncepciu spočívajúcu v použití vhodnej zliatiny kovov, ktorá umožňuje absorbovanie vodíka do požadovanej štruktúry pri nízkej teplote a tlaku. Zariadenie je využiteľné ako agregát na výrobu vodíka s aplikáciou v automobilovom priemysle. Ocenením pre víťazný kolektív od organizátora veľtrhu agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š. p.  je finančná odmena vo výške 1500 eur od  sponzora súťaže TRUMPF Slovakia, s.r.o., Košice, SK

Čestné uznanie Medzinárodného strojárskeho veľtrhu 2019 získal:

Vystavovateľ:        Strojnícka fakulta STU v Bratislave, SK                                       

Výrobca:               Ing. Oliver Macho, PhD., Bc. Martin Hrbáň – ÚPI

Názov exponátu:  Dvojzávitovkový granulátor partikulárneho materiálu

Za univerzálnu schopnosť granulácie širokého spektra sypkých materiálov, vytláčanie plastových strún a spracovanie ďalších materiálov. Zariadenie má veľkú perspektívu vo farmaceutickom priemysle.

Po prvýkrát na strojárskom veľtrhu bola udelená cena riaditeľa agrokomplexu NÁRODNÉ VÝSTAVISKO ,š.p. Nitra. Ocenenie získala spoločnosť TRUMPF Slovakia, s.r.o., Košice, SK za dlhoročnú spoluprácu a vysokú inovatívnosť produktov.

—————-o O o—————–

 

OCENENIA VEĽTRHU ELOSYS 2019

Cenu prezidenta Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska „Za prínos v elektrotechnike“ získal pán Ing. Ľudovít Harnoš.

Ďalším ocenením  veľtrhu ELOSYS 2019  je Cena Predsedu Slovenskej komory stavebných inžinierov. Cenu získal pán  Ing. Marián Slosarčík, za celoživotný prínos v stavebníctve, v oblasti projektovania technického, technologického a energetického vybavenia stavieb, časť elektrotechnické zariadenia.

Cena za najlepšie spracovanú expozíciu veľtrhu ELOSYS – ocenenie získava expozícia spoločnosti Stredoslovenská energetika a.s. Žilina

Návrh a realizácia expozície: firma Leon design Žilina

—————-o O o—————–

“Inovatívny čin roka 2018”

Cieľom  súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR „Inovatívny čin roka“ je upozorniť širokú verejnosť na zaujímavé inovačné aktivity slovenských podnikateľov. Hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií, Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a Slovenského živnostenského zväzu dostala v aktuálnom ročníku 16 súťažných prihlášok v troch kategóriách:

  • Výrobková inovácia
  • Technologická inovácia
  • Inovácia služby

Hodnotiaca komisia na svojom zasadnutí zhodnotila predložené návrhy a navrhla pánovi ministrovi oceniť nasledovné projekty.

V súťažnej kategórii „Výrobková inovácia“

na treťom mieste sa umiestnili dve spoločnosti:

prvá je : VUKI a.s. Bratislava

Názov výrobku: Nové ST impregnanty s vyššou teplotnou odolnosťou, kvalitou, výrobnými a spracovateľskými parametrami

Komisia ocenila  vlastný výskum, vývoj a inovačné aktivíty. Impregnanty s vyššou teplotnou odolnosťou, kvalitou, výrobnými parametrami, bezproblémovou manipuláciou a spracovaním. Zabezpečia dlhšiu skladovateľnosť, jednoduchšiu prepravu, lepšie výrobné, spracovateľské parametre,  znížené náklady a riziká pri ich aplikácii. Dôležitou podmienkou pre presadenie výrobkov na svetových trhoch je aj ich certifikácia v UL skúšobni v USA.

Druhá je: ecoheart s.r.o. Bratislava

Názov výrobku:   100% prírodná ústná voda

Komisia ocenila novosť výrobku. Ústna voda má čisté zloženie, bez akýchkoľvek synteticky vyrobených látok. Jej účinok je založený na firmou vyvinutých roztokoch prírodných surovín. Produkty spoločnosti ecoheart sú balené v sklenených nádobách bez častice plastu. Fľaše sú vyrábané lokálne, produkt sa dá na 100% kompostovať.

na druhom mieste sa umiestnil produkt spoločnosti Pe W a S s.r.o. Bratislava

Názov výrobku: Pewas Aquaholder Seed – produkt na hydrostimulačné ošetrenie osiva

Komisia oceňuje mimoriadne veľké absorpčné schopnosti superabsorpčných polymérov, ktoré dokážu naabsorbovať 100-500 násobok vody v pomere ku svojej hmotnosti. Podstata  hydrostimulačného morenia pozostáva v nanesení tenkej vrstvy produktu Aquaholder na osivo. Účelom je po vysiatí do pôdy na seba viazať vlahu / pôdnu vlhkosť a vytvoriť tak v okolí osiva vrstvu hydrogelu, z ktorej je osivo schopné čerpať vodu a podpora vývoja poľnohospodárskych plodín pre vegetáciu v kritických fázach  rastu.

na prvom mieste v kategórii Výrobková inovácia sa umiestnil produkt spoločnosti: PRVÁ  ZVÁRAČSKÁ , a.s. Bratislava

Názov výrobku: ELEKTRÓNOVOLÚČOVÝ ZVÁRACÍ KOMPLEX PZ ELZA UNI 2G

Komisia ocenila Elektrónovolúčový zvárací komplex PZ ELZA UNI 2G, ktorý  je určený na automatizované kusové a malosériové zváranie dielov pomocou elektrónového lúča vo vákuovej zváracej komore. Je riešený ako úplne nový a  ponúka veľké množstvo nastavení, čo umožňuje efektívne prispôsobenie sa aktuálnym požadovaným zváraným dielcom. Novosť je aj v originálnom  a unikátnom dizajne, optimalizovanom v 2-osovom programovateľnom polohovacom X-Y systéme vo vnútri zváracej vákuovej komory s riadeným vysúvacím nakladacím systémom.

 

—————-o O o—————–

V súťažnej kategórii „Technologická inovácia“

Na treťom mieste sa umiestnil projekt spoločnosti ECO DOG TOILET GROUP, s.r.o. Bardejov

Predmet technologickej inovácie: ECO DOG TOILET STANICA

Komisia ocenila jedinečnú technológiu EDT chránenú svetovým patentom, ktorá je zaujímavá svojou jednoduchosťou a dômyselnosťou. Jej originalita spočíva v špeciálne navrhnutej filtračnej a absorpčnej zmesi schopnej úplne neutralizovať psí moč, ktorý je filtrovaný do nezávadnej tekutiny. Psie exkrementy sa nedostávajú do styku s pôdou a zabraňuje sa prenosu baktérií spôsobujúcich mnohé závažné ochorenia. Toto zariadenie je jedinečné a nemá vo svete konkurenciu.

Druhé miesto získal projekt spoločnosti SEAK, s.r.o. Prešov

Predmet technologickej inovácie: Inteligentné nabíjanie elektrických vozidiel integrované s verejným osvetlením

Komisia ocenila novosť technológie, vďaka ktorej vieme plne využiť prenosovú kapacitu existujúcej elektrickej kabeláže pre verejné osvetlenie aj nabíjanie elektromobilov. Mestá tak dokážu nielen šetriť elektrickú energiu, vďaka riadeniu LED osvetlenia, ale aj predávať ušetrenú energiu na nabíjanie elektrických áut. Je to najlacnejší spôsob ako dostať nabíjanie elektromobilov na slovenské sídliská.

Prvé miesto získal projekt spoločnosti Duslo, a.s. Šaľa

Predmet technologickej inovácie: Výrobňa Čpavok 4

Predmetná technológia je postavená na princípoch inovovaného paro-vzdušného reformovania zemného plynu a katalytického spracovania syntézneho plynu za účelom výroby čpavku. Základné vstupné suroviny sú zemný plyn, vzduch a voda. Výstavba výrobne Čpavok 4 v Duslo, a.s. zabezpečuje dlhodobú konkurencie- schopnosť a Slovenskú sebestačnosť v produkcii hnojív a základných anorganických látok na báze čpavku čo priamo súvisí s udržaním a možnosťami ďalšieho rozvoja podnikania v regióne.

—————-o O o—————–

V súťažnej kategórii „Inovácia služby“

sa na druhom mieste umiestnilo riešenie spoločnosti TOP 1 knihy s.r.o. Šaľa

Predmet inovácie služby: Kniha s obsahom: „ Dojčenie slovom aj písmom – Tvorba  podporujúceho prostredia pre dojčiace matky“

Komisia ocenila knihu, ktorá sprostredkuje dôveryhodné informácie z overených zdrojov (výstupy domácich a zahraničných vedeckých štúdií, odborné články, štatistiky), s praktickými príkladmi a súvislosťami z reálnych životných situácií. Predstavuje poradenstvo pri dojčení ako potrebnú a prínosnú službu a vyjasní základné pojmy, potreby a výhody, aby využitie služby bolo zodpovedným a jasným rozhodnutím matiek. Vedie čitateľov na web poradkýň pri dojčení, kde nájdu ďalšie informácie a môžu si vybrať zo zoznamu poradkýň podľa potreby.

na prvom mieste sa umiestnil projekt spoločnosti ZENTITY Slovakia s.r.o. Bratislava

Predmet inovácie služby: mobilná aplikácia PARTNER

Komisia ocenila mobilnú aplikáciu pre externých sprostredkovateľov spoločností poskytujúcich najmä finančné služby. Aplikácia bola vytvorená so zámerom jej využitia primárne v bankovom segmente a zatiaľ ide o originálnu – prvú a jedinú aplikáciu svojho druhu na slovenskom bankovom a finančnom trhu. Aplikácia PARTNER umožňuje sprostredkovateľovi vytvorenie či doplnenie žiadosti a je určená pre všetky dostupné mobilné zariadenia s operačnými systémami Android (od rôznych výrobcov) a iOS (od výrobcu Apple)

 

            —————-o O o—————–

 

“Najlepší strojársky výrobok roka 2018”

Ceny “STROJÁRSKY VÝROBOK ROKU 2018” boli odovzdané najúspešnejším slovenským výrobcom za rok 2018. Organizátorom a garantom súťaže je Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky a  výrobky vybrala hodnotiteľská komisia zložená z nezávislých odborníkov vymenovaných prezidentom zväzu. Hodnotiteľská komisia ocenila 3 výrobky. Všetky ocenenia sú rovnocenné

 −

MSM MARTIN s.r.o. Martin

Za hydraulické delaboračné zariadenie typ Hydra 100, ovládané hydraulickým a pneumatickým pohonom s elektronickou reguláciou. Je určené pre delaboráciu alebo revíziu jednotnej a delenej munície s max. silou do 50kN. Zariadenie sa skladá z dvoch základných častí, kobky a samotného technologického zariadenia. Jednotlivé režimy práce zariadenia su nastaviteľné pomocou riadiaceho systému.

OXYWISE, s.r.o. Piešťany

Za Kyslíkový vyvíjač, medicínske zariadenie. Kyslíkový generátor produkuje kyslík zo stlačeného vzduchu a predstavuje cenovo výhodný, spoľahlivý  a bezpečný spôsob produkcie kyslíka, ako alternatívu popri tradičných spôsoboch ako sú kyslíkové fľaše alebo tekutý kyslík. Je určený pre medicínske zariadenia bez vlastnej rozvodovej siete a predstavuje lacnú a spoľahlivú alternatívu produkcie kyslíka.

Tatravagónka a.s. Poprad

Za 4 – nápravový vozeň s otváracou strechou Tamns.

4-nápravový vozeň s otváracou strechou určený na prepravu sypkých materiálov. Vozeň je celokovový s celistvou rovnou podlahou, pevnými čelami, dvojdielnou odklopnou strechou a dvoma otvormi s dvierkami pre čistenie vozňa. Je určený na prevádzku bez obmedzení na všetkých európskych železničných tratiach s normálnym rozchodom pre klimatické podmienky s teplotami -25°C +40°C.

—————-o O o—————–

 

 „Cena časopisu STROJÁRSTVO/STROJÍRENSTVÍ“

Cenu časopisu Strojárstvo/Strojírenství za rok 2019 získala spoločnosť thyssenkrupp rothe erde Slovakia, a. s.

PSL, a. s., Považská Bystrica, pod týmto názvom  a produkciou najmä veľkorozmerových ložísk sú v strojárskej verejnosti viac ako 70 rokov spojené Považské strojárne. Od začiatku roka 2019  pôsobia pod novým názvom thyssenkrupp rothe erde Slovakia, a. s. Spoločnosť patrila a patrí aj v nových podmienkach k lídrom v ložiskárskej brandži v celosvetovom meradle a významným zamestnávateľom na Považí. Najmä tieto okolnosti rozhodli, že Cenu časopisu Strojárstvo/Strojírenství, získala akciová spoločnosť  thyssenkrupp rothe erde Slovakia.

—————-o O o—————–

Aktuality a oznamy