48. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex privítal v termíne od 17. do 20. augusta 80 327 návštevníkov, ktorí mali príležitosť pozrieť si ponuku 448 vystavovateľov z 8 krajín sveta.  Výstava Agrokomplex sa konala spolu so 16. ročníkom Národnej výstavy hospodárskych zvierat, na ktorej chovateľské zväzy predstavili viac ako 600 jedincov zvierat. Súbežne sa konala aj výstava Poľovníctvo, Rybárstvo a Včelárstvo. Celková výstavná plocha bola 63 790 m².

Na slávnostnom Galavečere bolo odovzdaných 27 rezortných vyznamenaní, 5 špeciálnych cien ministra a 8 ocenení Zlatý kosák. Sobotné popoludnie patrilo odovzdávaniu ocenení Zlatý kosák za živočíšnu výrobu a spoznali sme aj Šampiónov výstavy.

 

Aktuality a oznamy