Od 25.9. sa na výstavisku v Budapešti koná Svetová výstava poľovníctva a prírody ONE WITH NATURE. Výstavisko Agrokomplex tu budovalo spoločnú  slovenskú expozíciu, v rámci ktorej sa predstavia: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Štátne lesy TANAP, Lesy SR, Národné lesnícke centrum, Vojenské lesy a majetky SR, Múzeum vo Svätom Antone, Slovenské poľnohospodárske múzeum, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Slovenská poľovnícka komora, Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov SR, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a zastúpenie tu má aj samotné výstavisko Agrokomplex. Výstava potrvá do 14. októbra.

Aktuality a oznamy