Milí návštevníci, tu nájdete odpovede na:

Najčastejšie otázky týkajúce sa organizácie podujatí na výstavisku Agrokomplex a s tým súvisiace protipandemické opatrenia:

 „Prečo môže byť v nákupných centrách hromada ľudí, ale na výstavisku Agrokomplex nie?

Na Slovensku nie sú výstavy a veľtrhy špecifikované v žiadnej vyhláške. Zaraďujú sa medzi hromadné podujatia a tie sa riadia vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva a Covid semaforom.

„Prečo môžu Česi organizovať výstavy bez problémov, ale na Slovensku to nejde?“

Na Slovensku si organizátor hromadného podujatia môže vybrať v akom režime bude podujatie organizovať. K jednotlivým režimom prislúchajú stanovené max. počty návštevníkov. Okolité krajiny majú nastavenú len percentuálnu kapacitu podľa m2 priestoru.

Rozdielne protipandemické opatrenia

Najjednoduchším spôsobom ako porovnáme opatrenia platné pre organizáciu veľtrhov a výstav v okolitých krajinách je, že si vytvoríme zjednodušený príklad výstavy, ktorá sa koná v rovnakej hale, s rovnakou kapacitou v režime OTP, ale s obmedzeniami v danej krajine.

Napríklad, v rovnakom priestore s kapacitou 8 ľudí sa výstavy zúčastní: v Českej republike 6 ľudí, v Maďarsku všetkých 8 a na Slovensku len 2.*

* Navyše, do počtu ľudí, ktorí sa môžu výstavy zúčastniť, sa rátajú nie len návštevníci, ale aj vystavovatelia.

Rozdiel je aj v cenách testov. V ČR zaplatíte za PCR test v prepočte 20,- €, na Slovensku je to 40,- €. Najmarkantnejší rozdiel je v cenách antigénových testov. V Českej republike, kde štát stanovuje max. cenu testov, zaplatíte za antigénový test 201 KČ (7,93€). Avšak z praxe vieme, že na niektorých výstavách  platili návštevníci za test 50KČ (cca. 2€).

„Ako to, že v Budapešti bola nedávno svetová výstava a neboli tam žiadne protipandemické opatrenia?“

V okolitých krajinách sú výstavy a veľtrhy povolené len v režime OTP, okrem Maďarska, kde pri organizácii výstavy štátom alebo štátnou správou neplatia žiadne opatrenia.

„Prečo nespravíte výstavu pre všetkých, a to bez ohľadu na ich preferencie v očkovaní“

V prípade, že budú naďalej v Slovenskej republike platiť najprísnejšie opatrenia z pomedzi okolitých krajín, nie je možné organizovať ekonomicky rentabilné výstavy a veľtrhy. Pri striktných opatreniach výstaviská nie len že nedokážu, ale ani nemôžu vpustiť také množstvo návštevníkov a vystavovateľov, ktoré by dokázalo ekonomicky udržať výstavu v plusových číslach.

„Prečo segregujete ľudí?“

Je nám veľmi ľúto, ak nám návštevníci napíšu, že sme ich sklamali, lebo sme pristúpili k rozdeľovaniu ľudí na očkovaných a neočkovaných. Myslíte si, že nás by netešilo mať plné výstavisko návštevníkov? Žiaľ, nemôžeme sedieť so založenými rukami, a preto sa snažíme organizovať aspoň zopár menších výstav a podujatí pri rešpektovaní nastavených pravidiel a s najvyšším zreteľom na ochranu zdravia všetkých zúčastnených.

„Vyhláška nie je Zákon, nemusíte sa ňou riadiť“

Vyhláška je všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydáva ministerstvo alebo ostatné na to splnomocnené ústredné orgány štátnej správy. Ústavný súd definitívne uznal, že ÚVZ je v súvislosti s tzv. pandemickou normotvorbou na úseku verejného zdravotníctva ústredným orgánom štátnej správy nadaným normotvornou právomocou.

Ak je potrebné nariadiť opatrenia podľa § 12 alebo § 48 ods. 4 na celom území Slovenskej republiky, určitej časti jej územia alebo pre skupinu inak ako jednotlivo určených osôb, nariaďuje ich ministerstvo zdravotníctva [§ 4 ods. 1 písm. g)], úrad verejného zdravotníctva [§ 5 ods. 4 písm. k)] alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva [§ 6 ods. 3 písm. e)] všeobecne záväzným právnym predpisom. Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom, za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva môže uložiť pokutu.

„Máte právo nahliadať do osobných dokladov / zdravotnej dokumentácie?“

Organizátor hromadného podujatia je oprávnený požadovať od návštevníka predloženie príslušného dokladu (očkovanie, test, doklad o prekonaní COVID-19). Do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť. Očkovací preukaz, test alebo doklad, že ste prekonali ochorenie, nie je zdravotnou dokumentáciou ani záznamom v rámci zdravotnej dokumentácie.

 

Vážení návštevníci, prosíme Vás, dodržiavajte protipandemické opatrenia

Opatrenia covid 19

 

Aktuality a oznamy