Jubilejný 10. ročník podujatia Celoslovenské dni poľa sa začal práve dnes v obci Selice na pozemkoch spoločnosti AGRO Divízia s.r.o. Selice.

Slávnostné otvorenie sa konalo za účasti ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jána Mičovského.

Návštevníci podujatia Celoslovenské dni poľa si môžu pozrieť ukážky orby historickými traktormi, poľnohospodársku techniku, 482 odrodových políčok a 227 políčok s variantmi ochrany a výživy alebo sa môžu zúčastniť odbornej prednášky Poľnohospodárstvo 4.0.

Partnerom podujatia je aj národné výstavisko Agrokomplex, ktoré malo na výstave svoje zastúpenie.

Viac informácií o podujatí nájdete na: https://www.dnipola.sk/

 

Aktuality a oznamy