Výstavisko Agrokomplex je i v tomto roku partnerom podujatia Celoslovenské dni poľa, ktoré sa koná vo Dvoroch nad Žitavou na pozemkoch spoločnosti ZAD Dvory nad Žitavou.

Vďaka podujatiam tohto typu má verejnosť možnosť zoznámiť sa s novými trendmi v oblasti rastlinnej a živočíšnej výroby, či novinkami v poľnohospodárskej technike, za čo patrí Profi Press jedno veľké poďakovanie.

Viac info na: https://dnipola.sk/

Aktuality a oznamy