XXVI. Celoštátna výstava zvierat a VI. Medzinárodná výstava zvierat Vyšehradskej štvorky je organizovaná Slovenským zväzom chovateľov.
Vystavovať sa môžu zvieratá – králiky, hydina, holuby (do veku 5 rokov zvieraťa) a ostatné zvieratá zahrnuté v pôsobnosti SZCH.

celoštátna výstava zvierat

Vstup: Hlavná brána
Vstupné: 5€
Zľavnené vstupné: 4€
Parkovanie: P10 + vo vnútri areálu (Brána B1): 3€
Pavilóny: F, M1, M2

Program prístupný pre verejnosť (sobota-nedeľa)

• 25.11.2023 sobota

8:00 – 17:00 hod. Predaj zvierat a výstava otvorená pre verejnosť
12:00 – 13:00 hod. Verejné posudzovanie hydina , holuby, králiky
13:00 – 13:30 hod. Odovzdávanie ocenení pre úspešných chovateľov
13:30 – 14:00 hod. Verejné ocenenie šľachtiteľov Oraviek
11:00 – 16: 00 hod. Výdaj ocenení

• 26.11.2023 nedeľa

9:00 – 11:00 hod. Predaj zvierat, prehliadka výstavy
11:00 – 12:00 hod. Výdaj ocenení
po – 12:00 hod. Ukončenie výstavy, výdaj zvierat


Celý program výstavy

• 22.11.2023 streda 7:00 – 20:00 hod. Príjem zvierat
• 23.11.2023 štvrtok 8:00 – 19:00 hod. Posudzovanie zvierat*
• 24.11.2023 piatok 7:00 – 10:00 hod. Posudzovanie zvierat* + vyhodnotenie
• 24.11.2023 piatok 9:00 – 12:00 hod. Deň otvorených dverí (žiaci, študenti, pozvaní hostia) – vstup cez B1

* Posudzovanie zvierat sa uskutoční bez prístupu verejnosti. Počas posudzovania majú prístup do výstavných hál len delegovaní posudzovatelia, hospitujúci adepti, garanti jednotlivých expozícii a výstavný výbor.

Udeľované tituly

Najúspešnejším zvieratám budú, podľa bodového ocenenia a v zmysle výstavných smerníc, udelené tituly: MAJSTER SR, I. VICEMAJSTER SR, II. VICEMAJSTER SR, ŠAMPIÓN SR, ČESTNÁ CENA.
Ďalej budú udelené ceny venované chovateľskými klubmi a sponzormi. Výdaj cien sa uskutoční tak, ako je uvedené v programe výstavy. Zasielanie cien po skončení výstavy nie je možné.

 

Aktuality a oznamy