Veríme, že cestou k dosiahnutiu našich cieľov môžu byť iba spokojní zákazníci.

EU Poultry je odborníkom na výrobu vysokokvalitného spracovaného kuracieho mäsa. Naše výrobné a skladovacie zariadenia sa nachádzajú v Slovenskej republike, prakticky v strede Európy (vzdialenosť od závodu do Bratislavy je 60 km, k maďarskej hranici 50 km, k rakúskej hranici 70 km, k hranici Českej republiky – 100 km). Túto polohu sme vybrali za účelom rýchleho dodania čerstvého a mrazeného kuracieho mäsa vysokej kvality do všetkých krajín strednej a východnej časti Európskej únie.

Výrobný závod
EU Poultry s.r.o.
Ul. 1088 Hlavná
Horné Saliby,
Slovensko, 925 03

Sídlo
EU Poultry s.r.o.
Digital Park I, Einsteinova 21,
851 01 Bratislava

+421 944 394 308 Administratívne oddelenie
+421 918 114 190 Obchodné oddelenie

V súčasnosti naša spoločnosť okrem domáceho trhu dodáva kuracie mäso a výrobky z kuracieho mäsa do:

 • Rakúska;
 • Bulharska;
 • Chorvátska;
 • Českej republiky;
 • Dánska;
 • Estónska;
 • Francúzska;
 • Grécka;
 • Maďarska;
 • Talianska;
 • Cyperskej republiky;
 • Lotyšska;
 • Litvy;
 • Malty;
 • Holandska;
 • Poľska;
 • Cyperskej republiky;
 • Rumunska;
 • Španielska;
 • Spojeného kráľovstva.

Kontrola bezpečnosti potravín vo všetkých fázach výrobného a logistického reťazca, ktorú vykonáva naše Oddelenie kvality, ako aj vysoké výrobné štandardy nám umožňujú splniť najvyššie normy kvality EÚ pre kuracie mäso.

Naším cieľom je stať sa všeobecne uznávaným lídrom v spracovaní, obchodovaní a distribúcii kuracieho mäsa na trhu EÚ. Investujeme svoj čas, peniaze a úsilie do výroby, logistiky, zabezpečovania kvality a marketingu s cieľom neustále expandovať na všetky národné trhy v rámci EÚ a zvyšovať tak náš podiel na trhu.