Gardenia 2021

Najfarebnejšia výstava roka je tu!

Pestrofarebné kvety, planty, bylinky, ovocné stromčeky a kríky, ale aj potreby pre záhradkárov nájdete od 21. do 22. mája na výstavisku Agrokomplex. Nebudú chýbať ani jahodové priesady, figovníky, citrusy, kaktusy, cibuľoviny, levandule, ľanové výrobky, kožená galantéria a ďalší doplnkový tovar. Navyše môžete navštíviť náš nový interaktívny pavilón C (viac informácií nižšie).

Pestrofarebná výstava Gardenia

Dôležitá informácia

Pred vstupom na výstavisko sa musíte preukázať testom, ktorý nie je starší ako 12 hodín. V blízkosti výstaviska sú 3 MOM.
Test nepotrebujete ak spadáte do kategórie:
a)osoba bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
b)osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
c)osoba je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
d)osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
e)ide o osobu do 10 rokov veku

V kategórii „Potraviny“ je povolený len predaj baleného tovaru, ktorý nie je možné na výstavisku otvárať a konzumovať. Z uvedeného dôvodu nebudú na výstavisku zariadenia s rýchlym občerstvením.

Informácie pre návštevníkov výstavy

Vážení návštevníci,
úrady nám povolili zorganizovať výstavu Gardenia, pokiaľ spoločne dodržíme stanovené protiepidemické opatrenia. Prvým z nich je negatívny AG / PCR test na koronavírus, ktorý nebude starší ako 12 hodín alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia, prípadne potvrdenie o očkovaní (podľa vyhlášky 203, §7) . Za otestovaním nemusíte chodiť ďaleko, využiť môžete mobilné odberové miesta, ktoré sa nachádzajú priamo pri hlavnom vstupe, ďalej pri press centre a pri amfiteátri.

Mapa MOM

Keďže bude návštevnosť regulovaná (1 osoba / 15m²), v jednom čase môže byť na výstave 1600 návštevníkov. Prosíme Vás o trpezlivosť, ak sa nedostanete na výstavu hneď pri Vašom príchode.
Vstupovať na výstavu budete hlavným vchodom, pohyb bude jednosmerný, preto budete vychádzať cez bránu B1.
Dodržiavaním stanovených nariadení a uvedomelým správaním nám pomôžete v organizovaní ďalších výstav.

Informácie pre predajcov na výstave Gardenia

Vážení predajcovia,
predajná plocha bude tento rok jednotná, a to 4 x 2m. Medzi jednotlivými stánkami bude rozostup 3m. Za predajným miestom budete mať priestor 4 x 1m na uskladnenie tovaru. Predajné miesta sú usporiadané na jednosmerný pohyb návštevníkov, preto sú všetky rovnocenné. Miesta sa prideľujú podľa poradia príchodu na výstavisko.

Cena za predajné miesto je jednotná: 200,- € / 2 dni (v cene je prenájom plochy, parkovanie 1 auta za stánkom, vstup na výstavisko pre 2 osoby). Majte prosím prichystanú hotovosť.  Po zaplatení predajného poplatku dostane predajca povolenie na predaj s číslom miesta, na ktorom bude predávať po celú dobu – toto povolenie slúži na vstup a výstup z výstaviska po celú dobu konania výstavy. Agrokomplex nebude realizovať žiadne dodatkové služby ako je pripojenie na vodu, elektrinu, stavba stánkov.

Organizačné pokyny:

  • Pri vstupe bude nutné predložiť negatívny RT-PCR alebo antigénový test nie starší ako 12 hodín – využiť môžete MOM pri press centre, ktoré bude otvorené od 5.00 hod. alebo potvrdenie o očkovaní / prekonaní ochorenia (podľa vyhlášky 203, §7) a tiež odovzdať kópiu živnostenského listu, alebo povolenia na predaj prebytkov.
  • Navigácia MOM pri press centre (otvorené od 05.00 hod.)
  • Vstup pre predajcov – bránou B2
  • Výstup pre predajcov – bránou B1
  • 21.5.-22.5.2021 od 6:00 do 9:00 navážanie tovaru
  • Návštevníci aj predajcovia musia dodržať povinnosti Rúško-Odstup-Ruky
  • Predajcovia sa musia riadiť  platným trhovým poriadkom

Expozícia „Život s Covidom“

V úvodnej časti tunela sprevádzajú návštevníka uponáhľané postavy ľudí, ktoré sa postupne spomaľujú až sa úplne zastavia, tak ako sa zastavil život v celej krajine. Pandémia nás donútila prehodnotiť priority, vážiť si čas strávený s rodinou, dbať o fyzické i duševné zdravie a naplno pochopiť význam slov pokora, trpezlivosť a spolupatričnosť.  Zvýraznila tiež potrebu potravinovej sebestačnosti, ale aj silu sociálnych kontaktov. Postavy v rúškach obklopujú dynamicky sa pohybujúce tvary vírusu, na stenách sa postupne zobrazuje heslo „Čo ďalej?“. Vizualizácia koreňov, vzchádzajúcich rastlín, dozretých plodín a výrobkov z nich symbolizuje dôležitosť poľnohospodárstva v našich životoch. Rodina v záverečnej fáze expozície nám pripomína vzácnosť ľudskej prítomnosti a rodinnej pohody, ktorá, ako nám pandémia ukázala, nie je samozrejmosťou. Pozitívnou bodkou je povestné svetlo na konci tunela.

Stála výstava Programu rozvoja vidieka

Expozícia „Produkčná krajina“ stvárňuje prostredníctvom modernej technológie, svetelných efektov a 3D prvkov na zemi, silu krajiny v priebehu ročných období, so zreteľom na produkciu obilnín, olejnín, zeleniny, s priamym prepojením na poľnohospodárstvo ako také. Predstavuje pôdu ako základný element poľnohospodárstva a potravinárstva. Ďalej sa návštevník presúva do sveta „Pod zemou“, ktorý zdôrazňuje dôležitosť ekologického poľnohospodárstva a potravinárstva. Prostredníctvom tzv. mappingu uvidia návštevníci rásť koreňovú zeleninu, zoznámia sa s možnosťami efektívneho zavlažovania a hospodárenia s vodou.

Úchvatné, poučné a zároveň zábavné sú trickartové obrazy, ktoré vďaka optickej ilúzii ponúkajú návštevníkovi originálne miesto na fotenie. Obraz „Na farme“ prenesie návštevníka na jazyk kravy, ďalší obraz medzi „Včely“ obrích rozmerov alebo na „Zavlažovanie zemiakového poľa“. V trickartovom obraze „Pasienky“ môže návštevník púpavou „nakŕmiť“ sysľa pasienkového, ktorý je mementom chúlostivosti živočíchov na biotop, v ktorom žijú.

Optické ilúzie popierajúce gravitačný zákon sú ďalším originálnym prvkom expozícií Programu rozvoja vidieka. „Vidiecke hospodárstvo“ zobrazuje tradičnú izbu s produktami klasického hospodárenia poukazujúcu na krásu vidieka a agroturizmus. „Dožinky“ približujú význam dopestovania  si vlastnej úrody a oslavu poľnohospodárstva. Expozícia „Les“ zdôrazňuje jeho produkčný význam, no predstavuje ho aj ako chránenú časť krajiny, ktorá si zaslúži našu pozornosť. Návštevník môže vďaka dômyselnému usporiadaniu architektonických prvkov „lietať“ na cyklotrasách a znovu tak získať originálnu fotospomienku. Dych berúci zážitok ponúka audio-vizuálna show, v rámci ktorej stojí návštevník v obrovskej sukni, na ktorú je mappingom premietaná téma dozrievania plodín, žatva, ale i krásne folklórne ornamenty. Spoluprácu, vzdelávanie a intelektuálne obohatenie ponúka prvok „Zrkadlenie“, ktorý vďaka špeciálne upravenému zrkadlu zobrazí dvoch oproti stojacich ľudí do jedného celku.


 

Záverečná správa Gardenia 2021 *

Organizátor:  agrokomplex NÁRODNÉ  VÝSTAVISKO, štátny podnik
Miesto konania: výstavisko Agrokomplex Nitra
Termín konania: 21. – 22. 5. 2021
Počet vystavovateľov: 40
Obsadená výstavná plocha: 1 150 m²
Počet návštevníkov: 2440

* Výstava sa uskutočnila za sprísnených protipandemických opatrení

Na stiahnutie

Aktuality a oznamy