Príďte si na veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus vypočuť zaujímavé prednášky!

Dozviete sa maximum informácií o školách, odboroch, prijímacích skúškach, ako aj študentskom živote.

Termín a čas podujatia:
2. – 3. 11. 7:45 – 16:00
4. 11. 7:45 – 14:00

Miesto: Výstavisko Agrokomplex Nitra, pavilón K

Vstup: Brána B2 (navigácia)

Parkovanie: pred pavilónom K

Program prednášok

utorok 2. 11. 2021
Pavilon K
8:10 – 8:30

Inštitút manažmentu UCM Trnava

8:35 – 8:45

Štátny inštitút odborného vzdelávania

8:50 – 9:05

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.

9:10 – 9:40

Univerzita Palackého v Olomouci

9:45 – 10:25

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

10:30 – 11:00

Univerzita Karlova

11:05 – 11:35

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

11:40 – 12:00

Vysoké učení technické v Brně

12:05 – 12:25

University of New York in Prague

12:30 – 12:50

Slovenská technická univerzita v Bratislave

12:55 – 13:15

Mendelova univerzita v Brně

13:20 – 13:30

Štátny inštitút odborného vzdelávania

13:35 – 13:55

Masarykova univerzita

14:00 – 14:40

UniLink – Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahraničí

14:45 – 15:05

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

15:10 – 15:40
Univerzita Palackého v Olomouci

 

streda 3. 11. 2021
Pavilon K
8:20 – 8:40

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

8:45 – 9:00

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

9:05 – 9:35

Masarykova univerzita

9:40 – 9:55

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

10:00 – 10:20

Slovenská technická univerzita v Bratislave

10:25 – 10:45

Ekonomická univerzita v Bratislave

10:50 – 11:10

Žilinská univerzita v Žiline

11:15 – 11:30

UniLink – Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahraničí

11:35 – 12:05

Univerzita Karlova

12:10 – 12:30

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

12:35 – 12:55

Štúdium vo Francúzsku

13:00 – 13:20

University of New York in Prague

13:25 – 13:45

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

13:50 – 14:00

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.

14:05 – 14:25

Štúdium vo Francúzsku

14:30 – 14:50

Univerzita Palackého v Olomouci

14:55 – 15:15

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

15:20 – 15:40

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

15:45 – 16:05
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

 

štvrtok 4. 11. 2021
Pavilon K
8:10 – 8:40

Univerzita Komenského v Bratislave

8:45 – 9:00

Jesseniova lekárska fakulta, UK v Bratislave

9:05 – 9:20

Prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave

9:25 – 9:40

Farmaceutická fakulta, UK v Bratislave

9:45 – 10:00

Fakulta telesnej výchovy a športu, UK v Bratislave

10:05 – 10:20

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK v Bratislave

10:25 – 10:40

Fakulta managementu, UK v Bratislave

10:50 – 11:05

Právnická fakulta, UK v Bratislave

11:10 – 11:25

Filozofická fakulta, UK v Bratislave

11:30 – 11:45

Pedagogická fakulta, UK v Bratislave

11:50 – 12:05

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, UK v Bratislave

12:10 – 12:25

Univerzita Komenského v Bratislave

12:30 – 12:50

Ekonomická univerzita v Bratislave

12:55 – 13:15

Technická univerzita v Košiciach

13:20 – 13:40

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

13:45 – 14:05

Inštitút manažmentu UCM Trnava

14:10 – 14:20
Nexteria – ako vyťažiť z vysokej školy čo najviac?

Aktuality a oznamy