Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania GAUDEAMUS sa uskutoční 14. a 15. novembra 2023 v pavilóne F výstaviska Agrokomplex.

Príďte si na veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus vypočuť zaujímavé prednášky! Dozviete sa maximum informácií o školách, odboroch, prijímacích skúškach, ako aj študentskom živote.

Vstup: Hlavná brána
Termín: 14. – 15. 11. 2023
Čas: 9:00 – 15:00
Vstupné: 4€
Zľavnené vstupné: 2€ *

Pedagógovia po registrácii zdarma
Nárok na zľavnené vstupné majú študenti po registrácii na www.gaudeamus.cz

V cene vstupenky je tlačený a elektronický katalóg škôl.

Všetky dôležité informácie nájdete na stránkach organizátora

Program prednášok

Aktuality a oznamy