Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny si Vás dovoľujeme informovať, že z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na Slovensku v súvislosti s ochorením COVID-19 ruší veľtrh práce JOB EXPO 2020, ktorý sa mal konať v termíne 5.5.2020 – 6.5.2020 na Národnom výstavisku Agrokomplex v Nitre.

Za pochopenie ďakujeme

Regarding the restrictive measures aimed to the public health protection and issued by competent Slovak government it is not possible to organize JOB EXPO fair.

Thank you for your understanding.

Aktuality a oznamy