Noc múzeí a galérií 2021

Nová stála výstava Programu rozvoja vidieka a expozícia "Život s Covidom" na výstavisku Agrokomplex.

Pandémia koronavírusu v marci 2020 zasiahla Slovensko a navždy zmenila životy ľudí v krajine. História nás učí nezabúdať na udalosti, učiť sa z chýb a vážiť si vybojované víťazstvá. Novovybudované expozície v pavilóne C výstaviska Agrokomplex pripomenú návštevníkom dôležitosť poľnohospodárstva, tradícií, ale tiež vzácnosť ľudskej prítomnosti.

Expozícia „Život s Covidom“

V úvodnej časti tunela sprevádzajú návštevníka uponáhľané postavy ľudí, ktoré sa postupne spomaľujú až sa úplne zastavia, tak ako sa zastavil život v celej krajine. Pandémia nás donútila prehodnotiť priority, vážiť si čas strávený s rodinou, dbať o fyzické i duševné zdravie a naplno pochopiť význam slov pokora, trpezlivosť a spolupatričnosť.  Zvýraznila tiež potrebu potravinovej sebestačnosti, ale aj silu sociálnych kontaktov. Postavy v rúškach obklopujú dynamicky sa pohybujúce tvary vírusu, na stenách sa postupne zobrazuje heslo „Čo ďalej?“.

Vizualizácia koreňov, vzchádzajúcich rastlín, dozretých plodín a výrobkov z nich symbolizuje dôležitosť poľnohospodárstva v našich životoch. Rodina v záverečnej fáze expozície nám pripomína vzácnosť ľudskej prítomnosti a rodinnej pohody, ktorá, ako nám pandémia ukázala, nie je samozrejmosťou. Pozitívnou bodkou je povestné svetlo na konci tunela.

Stála výstava Programu rozvoja vidieka

Expozícia „Produkčná krajina“ stvárňuje prostredníctvom modernej technológie, svetelných efektov a 3D prvkov na zemi, silu krajiny v priebehu ročných období, so zreteľom na produkciu obilnín, olejnín, zeleniny, s priamym prepojením na poľnohospodárstvo ako také. Predstavuje pôdu ako základný element poľnohospodárstva a potravinárstva. Ďalej sa návštevník presúva do sveta „Pod zemou“, ktorý zdôrazňuje dôležitosť ekologického poľnohospodárstva a potravinárstva. Prostredníctvom tzv. mappingu uvidia návštevníci rásť koreňovú zeleninu, zoznámia sa s možnosťami efektívneho zavlažovania a hospodárenia s vodou.

Úchvatné, poučné a zároveň zábavné sú trickartové obrazy, ktoré vďaka optickej ilúzii ponúkajú návštevníkovi originálne miesto na fotenie. Obraz „Na farme“ prenesie návštevníka na jazyk kravy, ďalší obraz medzi „Včely“ obrích rozmerov alebo na „Zavlažovanie zemiakového poľa“. V trickartovom obraze „Pasienky“ môže návštevník púpavou „nakŕmiť“ sysľa pasienkového, ktorý je mementom chúlostivosti živočíchov na biotop, v ktorom žijú.

Optické ilúzie popierajúce gravitačný zákon sú ďalším originálnym prvkom expozícií Programu rozvoja vidieka. „Vidiecke hospodárstvo“ zobrazuje tradičnú izbu s produktami klasického hospodárenia poukazujúcu na krásu vidieka a agroturizmus. „Dožinky“ približujú význam dopestovania  si vlastnej úrody a oslavu poľnohospodárstva. Expozícia „Les“ zdôrazňuje jeho produkčný význam, no predstavuje ho aj ako chránenú časť krajiny, ktorá si zaslúži našu pozornosť. Návštevník môže vďaka dômyselnému usporiadaniu architektonických prvkov „lietať“ na cyklotrasách a znovu tak získať originálnu fotospomienku. Spoluprácu, vzdelávanie a intelektuálne obohatenie ponúka prvok „Zrkadlenie“, ktorý vďaka špeciálne upravenému zrkadlu zobrazí dvoch oproti stojacich ľudí do jedného celku.

Dych berúci zážitok ponúka audio-vizuálna show, v rámci ktorej stojí návštevník v obrovskej sukni, na ktorú je mappingom premietaná téma dozrievania plodín, žatva, ale i krásne folklórne ornamenty.

Stále výstavy Programu rozvoja vidieka a „Život s covidom“ budú návštevníkom prístupné zdarma.

Na stiahnutie

Noc múzeí a galérií 2021

Slovenské poľnohospodárske múzeum

Unikátna interaktívna stála výstava Programu rozvoja vidieka a Život s covidom bude v pavilóne C oficiálne otvorená pri príležitosti Noci múzeí a galérií 2021.

Moderné sa snúbi s tradičným. Okrem hologramov, 3D animácií bude výstava počas Noci múzeí obohatená aj artefaktami z fondu Slovenského poľnohospodárskeho múzea v Nitre, ktoré ich nainštalovalo v kontraste s modernou počítačovou technikou. Stála výstava programu rozvoja vidieka je financovaná z prostriedkov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.

Nitrianska poľná železnica

Nitrianska poľná železnica bude 15. 5. 2021 voziť návštevníkov od 9:00 do 15:00 okruhom okolo Skanzenu (vstup Bránou B5 – SPM) a následne od 17:00 – 19:30 na trase Brána (za pavilónom M1) – Skanzen – Okruh okolo Skanzenu a späť. Stanicu Skanzen vlak prechádza bez zastavenia. Vstupné na výstavu a parkovné je zdarma. Jazda vlakom 2,-€.

Do Noci múzeí a galérií sa zapájajú aj ostatné rezortné múzeá – Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene, Múzeum vo Svätom Antone a Múzeum Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici.

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene

Do Noci múzeí sa zapája online virtuálnou prehliadkou stálych výstav, ale  aj individuálnymi prehliadkami priestorov múzea – popoludní v podobe múzejnej expedície pre mladších dobrodruhov, starším návštevníkom podvečerné prehliadky ozvláštnia svetlá sviec a historických lámp.

Múzeum vo Svätom Antone

Prehliadka historických interiérov kaštieľa pri nočnom osvetlení, sprístupnenie zrekonštruovaných priestorov pivníc severného krídla spojené s ukážkou slávnostného svadobného prestierania.

Múzeum TANAPu v Tatranskej Lomnici

Pre návštevníkov pripravilo on-line prenos na webstránke

On-line koncert lokálnej skupiny Rasdalman

krátke filmy o lese a práci ŠL TANAPu

 

Prosíme o dodržiavanie protiepidemických opatrení

Pri vstupe do pavilónu Vám zmeriame Vašu telesnú teplotu, požiadame Vás, aby ste si vydezinfikovali ruky a mali po celú dobu návštevy prekryté horné dýchacie cesty.
Keďže bude návštevnosť regulovaná (1 osoba / 15m²), prosíme Vás o trpezlivosť ak sa nedostanete na výstavu hneď pri Vašom príchode.

Nezabúdajte: Respirátor – Odstup – Ruky

Ďakujeme

 

Aktuality a oznamy