Ocenenia živočíšnej výroby, Zlatý kosák za živočíšnu výrobu, Šampión výstavy

V sobotu 24.8.2019 boli slávnostne odovzdané ocenenia živočíšnej výroby, šampióna výstavy a Zlatý kosák za ŽV.

Ocenenia živočíšna výroba

ZNAČKA KVALITY SK

V piatok 23. augusta získalo 32 výrobcov za 93 výrobkov ocenenie Značka kvality. Výrobky prešli odborným posudzovaním komisie a  Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR.

Zoznam výrobkov, ktoré získali ocenenie: Značka kvality SK

Zlatý kosák

Agrokomplex 2019 – Veda a výskum

1. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Výskumný ústav rastlinnej výroby

Dryland-Farming Institute, Hengshui, China za inovatívny prístup v šľachtení obilnín adaptabilných na zmenu klímy

2. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva za komplexnú analýzu možností uplatnenia slovenských agropotravinárskych výrobkov na domácom a zahraničnom trhu

3. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Katedra chémie za knižnú publikáciu autorov Štefan Poláček, Ján Tomáš, Vladimír Vietoris, Mária Lumnitzerová: VINÁRSTVO, SOMELIERSTVO a ENOGASTRONÓMIA. Je to moderne spracovaná problematika vinárstva, someliérstva a enogastronómie v odbornej publikácii.

Cenu riaditeľa agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p.

získava vystavovateľ AGRI CS Slovakia, s.r.o. NITRA za exponát – AMAZON PROFIHOPPER PH 1250 4WDI – profesionálny stroj na kosenie, mulčovanie, prevzdušňovanie, zber pokoseného materiálu s pohonom všetkých kolies.

Agrokomplex 2019 – Rastlinná výroba a mechanizácia

1. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany

Výskumná šlachtiteľská stanica Malý Šariš

za nové modrosemenné odrody maku MS Diamant a MS Zafir s vysokou úrodou a veľmi dobrou odolnosťou proti chorobám a poliehaniu. Vhodné na pestovanie v rôznych pôdno – klimatických podmienkach.

2. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany za odrodu pšenice špaldovej Triticum spelta L. odroda PN Mislina – ako prvej vyšľachtenej odrody pšenice špaldovej na Slovensku. Je to neskorá odroda s potravinárskou kvalitou, vhodná pre všetky oblasti pestovania a najmä pre ekologickú výrobu.

3. EMATECH, s.r.o., Radošina

za systém presného vedenia ramien postrekovača výrobcu HORSCH LEEB. Ťahaný postrekovač používaný k výžive a ochrane rastlín so systémom presného vedenia ramien nad porastom znižujúci úlet. Tento systém znižuje náklady a chráni životné prostredie.

4. KomAgrartechnik s.r.o., Marcelová

za planétový koncový prevod traktorov výrobcu VERSATILE. Tento prevod je charakteristický umiestnením planétových a slnečných kolies na koncoch nápravy. Takéto usporiadenie zabezpečuje opravu a údržbu prevodu bez potreby demontáže nápravy a kolesa /pneumatiky/.

5. AGREF, s.r.o., Komárno – Ďulov Dvor

za technologický systém kosenia a čistenia kanálov. Technológia spočíva vo využití žacieho koša HERDER, ktorý je možné montovať na všetky typy dostupných rýpadiel. Rastliny sú po pokosení z dna kanála následne umiestnené na brehu kanála. Realizáciou uvedenej technológie je možné zabezpečiť úplnú funkčnosť kanálov.

Aktuality a oznamy