Podvečer prvého výstavného dňa Medzinárodného strojárskeho veľtrhu patril slávnostnému odovzdávaniu ocenení.  Poslaním súťaže je oceniť vynikajúce výrobky, kolekcie a zaujímavé expozície, ktoré sú výsledkom vzájomného snaženia výrobcov i obchodníkov. V tomto roku bola súťaž organizovaná  už po 25. krát. Na vyhodnotení súťaže pracovala 8-členná porota zložená z odborníkov zo Slovenskej  republiky. Odborná komisia v priebehu jedného dňa posúdila exponáty vystavené na veľtrhu, ktoré vystavovatelia prihlásili do súťaže, prípadne boli nominované priamo komisiou.

Ceny Medzinárodného strojárskeho veľtrhu 2023 získali:

3. miesto

Ocenenie získali za súbor zariadení na manažment zásob – RECA ISTORAGE. Výrobok nachádza široké uplatnenie pre optimalizáciu nákupných, skladovacích a výdajných procesov.

2. miesto

 

Komisia ocenila riešenie, ktoré je postavené na laserových profilometrických skeneroch, ktoré boli vyvinuté špeciálne pre obojstranné skenovanie nábytkových dielcov  prepravovaných valčekovým dopravníkom na výrobnej linke.

1. miesto

Komisia ocenila vývoj ultra presnej stopkovej frézy pre opracovanie kompozitov a spekaných karbidov série DiaREX vyrobených z CVD-Diamantu.

TECHFÓRUM

Súčasťou veľtrhu je aj 9. ročník tematickej výstavy TECHFÓRUM 2023. Na výstave sa zúčastňujú expozície 7 fakúlt technických univerzít Slovenskej  republiky.  Tieto na veľtrhu predstavujú výsledky prác študentov, doktorandov a výskumných a vývojových pracovísk slovenských technických univerzít. Hodnotiteľská komisia sa preto aj v tomto roku rozhodla oceniť najlepší exponát – prácu, ktorá vyniká inovačnou iskrou, kreativitou a invenciou.

3. miesto

Komisia ocenila inovatívny prístup v oblasti tepelného spracovania mechanických vysokonamáhaných komponentov, akými sú ozubené prevody v športových prevodovkách.

2. miesto

Komisia ocenila unikátnu konštrukciu monolitného nástroja pre multiosové obrábanie k opracovaniu tažkoobrábateľných materiálov. Nástroj pracuje na princípe rotačnej reznej hrany typu vnútornej rotácie ADRT pri aplikácii vysokých rezných rýchlostí.

1. miesto

Komisia ocenila technické riešenie, ktorým sa riadi autonómne vozidlo v poľnohospodárstve v prostredí ovocných sadov a vinohradov.

Čestné uznanie TECHFÓRUM 2023, získala Strojnícka fakulta STU v Bratislave za adaptívne tienenie striech, priemyselných objektov, ako originálny a inovatívny prístup k riešeniu a kvalite pracovného prostredia vo výrobných halách, priemyselných podnikoch, bez zvýšenia energetickej náročnosti.

Porota sa rozhodla udeliť aj Čestné uznanie za najlepšiu expozíciu 28. ročníka Medzinárodného strojárskeho veľtrhu, ktoré získal TRUMPF Slovakia s.r.o Košice za Estetické riešenie a technickú kompozíciu jednotlivých exponátov

Ďalej boli udelené 3 čestné uznania za prínos spoločnosti pre samotný Medzinárodný strojársky veľtrh.

Prvým oceneným bola spoločnosť ŠVEC a SPOL, s. r. o., z Vrábeľ za dlhoročnú podporu Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre a rozvoj regiónu.

Druhou spoločnosťou, ktorá získala čestné uznanie bola spoločnosť Reca Slovensko, s. r. o. Bratislava. Ocenenie získala spoločnosť za každoročný prínos inovácií vo výrobkoch a službách na veľtrhu v Nitre.

Tretím oceneným bola spoločnosť BIBUS SK, s.r.o.  Nitra za dlhoročnú podporu Medzinárodného strojárskeho veľtrhu.

Cena časopisu STROJÁRSTVO/STROJÍRENSTVÍ

Cenu odovzdala riaditeľka vydavateľstva Media/ST, Ing. Antónia Franeková, spoločnosti ŠVEC a SPOL, s. r. o., z Vrábeľ. Cena je symbolickým prejavením uznania a úcty vedeniu tejto strojárskej firmy za dlhoročný prínos k rozvoju odvetvia, za podporu domácej výroby a za vytváranie priestoru na zdieľanie know-how na Slovensku.

Riaditeľ výstaviska Agrokomplex, Ing. Jozef Pavle udelil aj Osobné uznanie dekanovi Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, prof. Ing. Jozefovi Živčákovi, PhD., a kolektívu za spoluorganizovanie a inovatívny prístup k Medzinárodnému strojárskemu veľtrhu.

 

Fotogaléria

Aktuality a oznamy