agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p. postupuje, v súvislosti s opatreniami proti šíreniu nového koronavírusu, podľa pokynov Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

V súčasnosti neboli vydané žiadne mimoriadne opatrenia, ktoré by obmedzovali alebo zakazovali organizovanie hromadných podujatí. Prípravy veľtrhu Nábytok a Bývanie preto prebiehajú v štandardnom režime.

Národné výstavisko sa snaží chrániť zdravie svojich návštevníkov, pre ktorých budú vo vestibule pavilónov k dispozícii dezinfekčné prostriedky a pravidelne budú dezinfikované tvrdé povrchy (kľučky, madlá dverí a pod.).

Verejnosti odporúčame dodržiavať preventívne hygienické opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám:

– umývať si často ruky mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd

– nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami

– zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju vyhodiť do koša.

3.3.2020

Aktuality a oznamy