Termíny a časy:

Časy platné pre všetky odberné miesta.

Testovanie prebieha v čase 07.00-22.00 hod. (posledný odber 21.30 hod)

Prestávky medzi odbermi v čase 12.00-12.45 hod. a 18.00-18.30 hod. (posledný odber pred prestávkou 11.45 hod. a 17.45 hod.)

Vstupy a výstupy:

Vstupy:

Pre vozidlá – brána B2, Akademická  ulica

Pre peších – hlavný vstup do výstaviska (prípadné parkovanie na ploche P10), križovatka Akademickej a Výstavnej ulice

Výstupy:

Pre vozidlá – brána B1, Výstavná ulica (prikázaný smer LIDL)

Pre peších – brána B1, Výstavná ulica

Vykonanie testovania z vozidla

 1. Príchod do areálu výstaviska ulicou Akademická k vstupnej bráne B2 (červená šípka na mape).
 2. Po prejdení okolo pavilónu N odbočiť vľavo k vonkajšej ploche E, ktorá začína na úrovni pavilónu C.
 3. Na ploche E dodržiavať pokyny koordinátora a zaradiť sa do určeného pruhu (A-D). Bezdôvodne neopúšťať vozidlo.
 4. Absolvovať testovanie
  1. Zaregistrovať sa (určenému pracovníkovi sa preukážete občianskym preukazom, osoby od 10 do 15 rokov sa preukážu preukazom poistenca)
  2. Vykonať odber sterov
  3. Vyzdvihnúť certifikát
 5. Po obdŕžaní certifikátu opustiť priestor cestou popri pavilóne M1 smerom k bráne B1 (modrá šípka na mape).
 6. Prikázaný smer jazdy pri výjazde z areálu je vpravo.
 7. Počas pohybu vo vozidle je potrebné dodržiavať všetky pravidlá cestnej premávky v súlade so zákonom č. 393/2019 Z.z. o cestnej premávke. Zvukovú signalizáciu používajte iba v nevyhnutných prípadoch (§31 odst.1)!

Vykonanie testovania pre peších

 Areál poskytne 2 odberné miesta pre peších:

 • Pre príchod vozidlom k areálu použite parkovisko P10 nachádzajúce sa pred hlavným vstupom do areálu výstaviska.
 • Najbližšie zastávky MHD sú „Andreja Hlinku, Centro“ (č. linky 2, 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 23, 25, 30 a 32) a „Výstavisko“ (č. linky 8, 14, 15, 16, 19, 25, 30 a 32)
 • 1. odberné miesto (OM1) sa nachádza z vonkajšej strany pavilónu F, kde prebieha predaj vstupeniek pred vstupom do areálu. Do areálu nevstupujete. Na vydanie certifikátu sa čaká s dôrazom na dodržanie bezpečnej vzdialenosti.
 • 2. odberné miesto (OM2) sa nachádza vo vnútri areálu pod prístreškom pavilónu F oproti vonkajšej ploche E. Vstup na OM2 bude hlavnou bránou na výstavisko (oproti N-Centru). Po vstupe do areálu treba nasledovať pokyny koordinátorov a sledovať informačné tabule/grafiky. Východ pre testovaných na OM2 je určený bránou B1

Absolvovať testovanie

 1. Zaregistrovať sa (určenému pracovníkovi sa preukážete občianskym preukazom, osoby od 10 do 15 rokov sa preukážu preukazom poistenca)
 2. Vykonať odber sterov
 3. Vyzdvihnúť certifikát

Aktuality a oznamy