Prvý decembrový víkend patril na výstavisku Agrokomplex podujatiu Vianoce na Agráči. Vďaka všetkým, ktorí sa zapojili do príprav a realizácie, sa 2. a 3. decembra uskutočnilo jedno príjemné a ľudsky milé podujatie. Vianoce na Agráči mali okrem sviatočnej atmosféry aj charitatívny podtón. Výťažok zo vstupného sme sa rozhodli venovať OZ Pomáhame deťom Národného ústavu detských chorôb, kde sa liečia detskí pacienti zo všetkých kútov Slovenska.

Veríme, že každý akt láskavosti vytvorí reťazec dobra, ktorý spája a posilňuje spoločnosť.

Pomáhame NÚDCH

Fotogaléria k podujatiu Vianoce na Agráči

Víziou Národného ústavu detských chorôb je prinavrátiť zdravie čo najväčšiemu počtu malých pacientov. V tomto úsilí chce pomôcť aj občianske združenie Pomáhame deťom Národného ústavu detských chorôb. Vďaka podpore zo strany verejnosti vedia zabezpečiť:

  • krajšie a modernejšie priestory: aj príjemné prostredie lieči a najmä u detí môže znížiť strach, úzkosť a stres z plánovaných vyšetrení
  • materiálnu pomoc: najmodernejšie prístrojové vybavenie a zdravotnícke pomôcky pre personál; kreatívne potreby, hračky, knihy pre pacientov a pod.
  • organizovanie podujatí ako MDD, Mikuláš a pod.
  • vzdelávanie zdravotníkov: na získanie najnovších skúseností a zručností

Chcete aj vy pomôcť NÚDCH? Existuje niekoľko spôsobov, viac info na: https://www.pomahamedetom.sk/

 

Aktuality a oznamy