agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š. p. hľadá zamestnanca na pozíciu:

UPRATOVAČKA

Náplň práce:

  • zabezpečuje udržiavanie poriadku a čistoty v priestoroch areálu výstaviska AX, administratívnej budovy AX a to konkrétne: kancelárske priestory, spoločenské priestory, sociálne zariadenia, výstavné expozície, dielne, vonkajšie priestory výstaviska AX, vnútorné priestory pavilónov (zametanie, vysávanie, umývanie sklenených povrchov, utieranie povrchov, čistenie)
  • vykonáva kontrolu a vyprázdňovanie smetných nádob
  • nahlasuje zistené nedostatky v areáli AX v rámci jej pôsobnosti
  • dezinfikuje sociálne zariadenia a spoločenské priestory, dopĺňa hygienický materiál
  • udržuje poriadok v exteriéroch a interiéroch pridelených budov
  • vykonáva všetky ďalšie úlohy v rámci svojej odbornosti, určené osobitnými príkazmi priameho nadriadeného
  • riadne a včasne plní pracovné úlohy a ďalšie požiadavky nadriadeného

Mzda: 700 €/mesiac v hrubom

Benefity: 37,5 hod. úväzok, príspevok na DDS

Kontakt: hr@agrokomplex.sk

Aktuality a oznamy