Počas veľtrhu NÁBYTOK A BÝVANIE, ktorý je spojený s výstavou GARDENIA , prichádza k zmene organizácie vstupov a parkovania.

PARKOVANIE NÁVŠTEVNÍCI – Brána B3 (Akademická ul.)

Na bráne B3 zaplatíte parkovné 7€ (k dispozícii je aj terminál), zaparkujete na parkovisku P9 alebo P4 a vstupné na výstavu si zakúpite až v pokladni pri pavilóne S

Ďalšie možnosti parkovania:

Parkovisko P10 – pri hlavnom vstupe

Parkovisko P11 (Výstavná ulica)

VSTUP PEŠÍ NÁVŠTEVNÍCI

Hlavný vstup – Výstavná ulica

Brána B6 – Výstavná ulica

Brána B2 – Akademická ulica

Zástavka MHD „Výstavisko“ – linky 8, 14, 15, 16, 19, 25, 30, 32

VSTUP A PARKOVANIE VYSTAVOVATELIA – B6, B2

Vjazd autom umožnený na základe predloženia parkovacieho preukazu. Vstup pre peších na základe predloženia vystavovateľského preukazu.

Aktuality a oznamy