Do celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií sa 14. mája zapája aj Slovenské poľnohospodárske múzeum Nitra
Múzeum bude otvorené od 9:00 do 19:00, vstup zadarmo.

Noc múzeí a galérií je celoeurópske podujatie realizované pod patronátom Rady Európy s cieľom v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany pri kultúrnej výmene, šírení informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín i regiónov Európy, pri neformálnom vzdelávaní a kultivovanom oddychu.

Návštevníci sa môžu tešiť na jazdu vlakom Nitrianskej poľnej železnice, detský elektrický vláčik, hádankovú hru, vandrovku, tvorivé dielne a komentovaný sprievod po skanzene.

 

Aktuality a oznamy