Tlačová  správa
PREMIESTNENIE HISTORICKÉHO NÁPISU „AGROKOMPLEX“

Nitra, 26. októbra 2020 – agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p. odstráni z križovatky ulíc Akademická a Trieda Andreja Hlinku nápis „AGROKOMPLEX“.

„Po dohode s vlastníkmi pozemkov pod nápisom AGROKOMPLEX sme rozhodli o jeho premiestnení na vhodné miesto v areáli výstaviska. Vzhľadom na jeho historickú hodnotu bude nápis zachovaný. Po osadení na nové miesto budeme verejnosť informovať,“ uviedol Róbert Kanás, riaditeľ agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p.

Historický nápis AGROKOMPLEX obsahoval pôvodne aj ikonický klas, ktorý je znova súčasťou loga podniku od januára 2017. Nápis vznikol v roku 1974 ako súčasť komplexného architektonického riešenia výstaviska, rovnako ako stĺporadie s vlajkami pred hlavným vstupom. V roku 1980 bol osadený pri križovatke ulíc „Lomonosova“ (Trieda Andreja Hlinku) a „Ul. Májového povstania českého ľudu“ (Akademická).

Aktuality a oznamy