agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p. sa v reakcii na ČLÁNOK redakcie aktuality.sk rozhodol zverejniť plné znenie odpovedí na otázky reportéra p. Odkladala

Odpovede na otázky Aktuality – celé znenie (PDF)

 Aktuálne má agrokomplex na účte väčšiu finančnú hotovosť, než tomu bolo pri nástupe nového vedenia v auguste 2020 a vysporiadané všetky pohľadávky voči vystavovateľom, ktoré presahovali až milión eur. Pán Ing. Krcho, ktorý sa už niekoľko rokov snaží komentovať všetky nasledujúce vedenia, pritom vo svojich odpovediach zavádza. Sám p. Ing. Krcho bol odvolaný z pozície riaditeľa národného výstaviska v roku 2016, a to pre viaceré podozrenia z netransparentného nakladania so štátnym majetkom. Počas jeho vedenia agrokomplexu prišlo k predajom majetku výstaviska, ktorý výstavisko dodnes mohlo využívať a ktorý mohol generovať ďalšie tržby. Výrazné otázniky v súvislosti s jeho pôsobením na výstavisku vyvstávajú aj pri niektorých nájomných zmluvách, či už z pohľadu obsahu, ale i dátumu ich podpisu. Nevýhodný predaj Kaštieľa Malanta manažovaný práve pánom Ing. Krchom bol našťastie včas zastavený. Aj z týchto a iných dôvodov pán Ing. Krcho neuspel vo výberovom konaní na pozíciu „zástupca riaditeľa“, do ktorého sa dobrovoľne prihlásil v auguste 2020.

Aktuality a oznamy