Novým riaditeľom štátneho podniku agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p. sa 21.9. 2022 stal Ing. Jozef Pavle.

Ing. Jozef Pavle je absolventom Fakulty ekonomiky a riadenia výrobných odvetví Vysokej školy Ekonomickej v Bratislave (1991). Má dlhoročné skúsenosti z rôznych riadiacich pozícií v bankovom sektore.

Viac informácií: https://www.mpsr.sk/aktualne/riaditelom-narodneho-vystaviska-agrokomplex-bude-ing-jozef-pavle/18318

Aktuality a oznamy