Vo štvrtok 29.9.2022 sa v pavilóne V výstaviska Agrokomplex uskutočnil Šampionát holsteinského plemena SR.

Nový riaditeľ výstaviska Agrokomplex Ing. Jozef Pavle sa v úvodnom príhovore poďakoval organizátorom, všetkým súťažiacim i návštevníkom podujatia a poprial porote zdravý úsudok pri výbere tohtoročných šampiónov. Výsledky si môžete pozrieť na stránke SHA.

 


Slovenská holsteinská asociácia je záujmová, nekomerčná a nezisková organizácia, ktorá združuje, reprezentuje, informuje a podporuje chovateľov holsteinského dobytka, ako aj záujemcov o toto plemeno. Hlavným cieľom SHA je poskytovanie profesionálnych poradenských služieb chovateľom.

Aktuality a oznamy