Ponúkame Vám možnosť dodatočne sa prezentovať v areáli výstaviska priamo počas výstav a veľtrhov.

Prezentácia mimo výstavnú plochu ponúka veľtržnú reklamu a služby v oblasti:

  • internetová reklama na webe www.agrokomplex.sk, konkrétne v sekcii jednotlivých veľtrhov a výstav
  • prenájom reklamných nosičov – široký výber, variabilný rozmer
  • prenájom reklamných plôch – výber pozícii pre umiestnenie nosičov, ale aj pre prípadné umiestnenie vlastnej reklamy
  • reklamných aktivít – distribúcia tlačovín, vysielanie obrazových a rozhlasových spotov
  • realizácia grafiky a služieb k jednotlivým vybraným požiadavkám.

Na základe Vašich požiadaviek stále rozširujeme jednotlivé oblasti služieb a ponúkame flexibilitu, spoľahlivosť a rýchle operatívne riešenia.