Expozícia „Život s Covidom“

V úvodnej časti tunela sprevádzajú návštevníka uponáhľané postavy ľudí, ktoré sa postupne spomaľujú až sa úplne zastavia, tak ako sa zastavil život v celej krajine. Pandémia nás donútila prehodnotiť priority, vážiť si čas strávený s rodinou, dbať o fyzické i duševné zdravie a naplno pochopiť význam slov pokora, trpezlivosť a spolupatričnosť.  Zvýraznila tiež potrebu potravinovej sebestačnosti, ale aj silu sociálnych kontaktov. Postavy v rúškach obklopujú dynamicky sa pohybujúce tvary vírusu, na stenách sa postupne zobrazuje heslo „Čo ďalej?“. Vizualizácia koreňov, vzchádzajúcich rastlín, dozretých plodín a výrobkov z nich symbolizuje dôležitosť poľnohospodárstva v našich životoch. Rodina v záverečnej fáze expozície nám pripomína vzácnosť ľudskej prítomnosti a rodinnej pohody, ktorá, ako nám pandémia ukázala, nie je samozrejmosťou. Pozitívnou bodkou je povestné svetlo na konci tunela.

Stála výstava Programu rozvoja vidieka

Expozícia „Produkčná krajina“ stvárňuje prostredníctvom modernej technológie, svetelných efektov a 3D prvkov na zemi, silu krajiny v priebehu ročných období, so zreteľom na produkciu obilnín, olejnín, zeleniny, s priamym prepojením na poľnohospodárstvo ako také. Predstavuje pôdu ako základný element poľnohospodárstva a potravinárstva. Ďalej sa návštevník presúva do sveta „Pod zemou“, ktorý zdôrazňuje dôležitosť ekologického poľnohospodárstva a potravinárstva. Prostredníctvom tzv. mappingu uvidia návštevníci rásť koreňovú zeleninu, zoznámia sa s možnosťami efektívneho zavlažovania a hospodárenia s vodou.

Úchvatné, poučné a zároveň zábavné sú trickartové obrazy, ktoré vďaka optickej ilúzii ponúkajú návštevníkovi originálne miesto na fotenie. Obraz „Na farme“ prenesie návštevníka na jazyk kravy, ďalší obraz medzi „Včely“ obrích rozmerov alebo na „Zavlažovanie zemiakového poľa“. V trickartovom obraze „Pasienky“ môže návštevník púpavou „nakŕmiť“ sysľa pasienkového, ktorý je mementom chúlostivosti živočíchov na biotop, v ktorom žijú.

Optické ilúzie popierajúce gravitačný zákon sú ďalším originálnym prvkom expozícií Programu rozvoja vidieka. „Vidiecke hospodárstvo“ zobrazuje tradičnú izbu s produktami klasického hospodárenia poukazujúcu na krásu vidieka a agroturizmus. „Dožinky“ približujú význam dopestovania  si vlastnej úrody a oslavu poľnohospodárstva. Expozícia „Les“ zdôrazňuje jeho produkčný význam, no predstavuje ho aj ako chránenú časť krajiny, ktorá si zaslúži našu pozornosť. Návštevník môže vďaka dômyselnému usporiadaniu architektonických prvkov „lietať“ na cyklotrasách a znovu tak získať originálnu fotospomienku. Dych berúci zážitok ponúka audio-vizuálna show, v rámci ktorej stojí návštevník v obrovskej sukni, na ktorú je mappingom premietaná téma dozrievania plodín, žatva, ale i krásne folklórne ornamenty. Spoluprácu, vzdelávanie a intelektuálne obohatenie ponúka prvok „Zrkadlenie“, ktorý vďaka špeciálne upravenému zrkadlu zobrazí dvoch oproti stojacich ľudí do jedného celku.


 

Aktuality a oznamy