Hotel MIKADO****

Hollého 11, 949 01 Nitra

hotelmikado.sk

Hotel

Hotel Nitra

Ubytovanie a stravovanie