Včelárske slávnosti v SPM

Už 18. mája máte príležitosť zažiť spolu s deťmi jedno neskutočne príjemné podujatie! Včelárske slávnosti vás nielenže poučia o živote včiel, ale budete môcť ochutnať aj produkty, ktoré vďaka nim máme.

Tým však program len začína. Tešiť sa môžete aj na:

  • jazda vlakom Nitrianskej poľnej železnice
  • remeselné trhy a regionálne produkty
  • prehliadka skanzenu
  • tematické tvorivé dielne
  • zážitková degustácia medu a medoviny
  • bábkové divadlo – Divadlo pod Balkónom – Včielka Ejka -10:00, Zo života smetí – 14:00
  • TICadlovo
  • maľovanie s modelármi
  • Kosenie pod Zoborom

Našim cieľom je znovu priblížiť význam včiel a opeľovačov širokej verejnosti, spropagovať včelie produkty, lokálnych remeselníkov a vytvoriť príjemné podujatie pre všetky vekové kategórie. Ruka v ruke s tým je aj snaha o získanie prostriedkov na obnovu resp. záchranu včelárskeho skanzenu v našom múzeu, ktorý je jediný svojho druhu na Slovensku.

Zmena programu je vyhradená

Partneri:

Slovenský zväz včelárov ZO Nitra
Mesto Nitra
NOCR
KOS Nitra
NPPC
Centro Nitra
MK Zobor
TIC
ZSE
Tesco

Aktivita je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu SR

Aktuality a oznamy