Po prvýkrát sa v rámci Medzinárodného strojárskeho veľtrhu uskutočnili Majstrovstvá Slovenska v simulovanom zváraní. Majstrovstvá zorganizovalo agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností, v spolupráci so spoločnosťami FORMICA a EWM. Súťaž bola zameraná na zváranie tupých zvarových spojov plechov (BW-P) a/alebo kútových zvarových spojov plechov (FW-P). Každý zo zapísaných súťažiacich mal za úlohu urobiť dva zvary s obtiažnosťou rovnakou pre všetkých súťažiacich. Po zavarení prvej vzorky (húsenice) simulátor vyhodnotil skóre v %, a to bolo zapísané do tabuľky. Následne súťažiaci zopakoval simulované zváranie ešte 1 krát. Z oboch výsledkov bol vypočítaný aritmetický priemer a táto hodnota bola uvedená ako záverečný výsledok súťažiaceho. Výsledky:

1. miesto: Matúš Zámečník

2. miesto: Ján Zábušek

3. miesto: Roman Kamenický

Blahoželáme!

Reportáž z Majstrovstiev Slovenka v simulovanom zváraní si môžete pozrieť na: Správy RTVS – Televízny archív – pôvodná tvorba i športové relácie online

 

 

Aktuality a oznamy