Riaditeľ agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p., pán Ing. Branislav Borsuk bol odvolaný z funkcie dňom 11.5.2020. Vedením Agrokomplexu je dočasne poverená Mária Balková, vedúca oddelenia ľudských zdrojov. Nový riaditeľ bude vyberaný prostredníctvom výberového konania v zmysle zákona o štátnom podniku.

Aktuality a oznamy