Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a odporúčaní WHO proti šíreniu koronavírusu sa zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. Opatrenie na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 je vydané v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2).

Z uvedeného dôvodu sa neuskutočnia výstavy: GARDENIA, DOMEXPO, JOB EXPO, MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH, EUROWELDING, CAST-EX, EMA, TECHFORUM. Ohľadom ďalších výstav budeme verejnosť včas informovať. Už prihláseným vystavovateľom ponúkneme priestor na ďalších podujatiach, ktoré budeme organizovať.

Aktuality a oznamy