ZRUŠENIE VÝSTAVY AUTO-KOMPLEX 2020

Nitra, 24. septembra 2020 – agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p. sa ako organizátor veľtrhu AUTOSALÓN AUTOSHOW NITRA rozhodol 27. ročník neorganizovať pod touto značkou, nakoľko nebolo možné za súčasných epidemiologických podmienok zorganizovať veľtrh na takej úrovni, na akú sú návštevníci a vystavovatelia zvyknutí.

Riešením bolo usporiadanie automobilovej výstavy v menšom rozsahu, v rámci ktorej by prebiehali v areáli výstaviska testovacie jazdy, importéri a predajcovia by predstavili nové modely a nechýbal by ani sprievodný program pod holým nebom.

Skutočnosť, že sa Nitra ocitla v červenej zóne spôsobila, že väčšina tradičných vystavovateľov prehodnotila svoje rozhodnutie a s poľutovaním svoju účasť na výstave Auto-Komplex 2020 zrušila, či už z dôvodu strachu z možného ohrozenia zdravia svojich zamestnancov, zhoršenej ekonomickej situácie, zákazu účasti zo strany zahraničnej materskej firmy, alebo z obavy samotného zrušenia výstavy v prípade zavedenia ďalších protiepidemických opatrení.

Tím národného výstaviska Agrokomplex urobil všetko pre to, aby sa výstava uskutočnila, no vyššia moc rozhodla inak. Veríme, že nápady, ktoré vznikli, budú implementované do najbližšieho ročníka AUTOSALÓN AUTOSHOW NITRA 2021. Máte sa na čo tešiť!

Aktuality a oznamy