BUS SHOW – zdravá doprava je úplne prvým inovatívnym dopravným veľtrhom svojho druhu na Slovensku. Druhý ročník sa uskutoční v Nitre 11. 2. – 13. 2. 2020 na národnom výstavisku Agrokomplex. Prívlastok „zdravá doprava“ zdôrazňuje nielen akútnu potrebu uvádzať do prevádzky vozidlá s čisto ekologickou, bezemisnou prevádzkou, ale aj nachádzať nové, „zdravé“ a efektívne spôsoby riadenia a organizácie verejnej dopravy. V súčasnosti doprava patrí medzi aktuálne horúce celospoločenské témy, dotýkajúce sa bezprostredne každého občana v krajine.
Na veľtrhu sa predstavia najmodernejšie dopravné prostriedky určené pre verejnú hromadnú dopravu prevádzkovanú po ceste. Nemenej dôležitou súčasťou budú expozície, kde sa nachádzajú vyspelé technológie z oblastí riadenia dopravy, informačné a odbavovacie systémy. Veľtrh ponúkne možnosť vystavovať široké spektrum produktov bezprostredne súvisiace s prevádzkovaním dopravy, servisnú a opravárenskú techniku, náhradné diely a príslušenstvo, petrochemické produkty, mazivá, pneumatiky a ďalšie.

Ciele veľtrhu

Nové nadčasové dopravné systémy s vysoko efektívnou prevádzkou fungujúce v západnej Európe sú pre Slovensko inšpirujúcim vzorom a mali by sa predstaviť na veľtrhu BUS SHOW, zdravá doprava. Mesto Nitra a národné výstavisko Agrokomplex by mali byť v budúcnosti významným centrom pre konanie periodicky sa opakujúcej, významnej veľtržnej udalosti so zameraním na verejnú hromadnú dopravu. Cieľom je ukázať, akým spôsobom je možné uvádzať do praxe najnovšie trendy v mestskej, linkovej a diaľkovej doprave a aj dopravné programy v kontexte Smart City. Veľtrh BUS SHOW má za úlohu zaujať vystavovateľov z odboru a prilákať široké návštevnícke publikum z radov odbornej verejnosti.
VIAC INFO NA: HTTP://BUSSHOW.EU/

ODBOROVÉ TRIEDENIE VEĽTRHU

1   Autobusy
1/1   mestské a linkové autobusy
1/2   zájazdové autobusy
1/3   minibusy
1/4   autobusy s alternatívnymi pohonmi
1/5   špeciálne autobusy

2   Servisné zariadenia a vybavenie (zdviháky, pneuservisy, náradie, lakovanie, diagnostika, komplexné vybavenie servisov, príslušenstvo)
3   Informačné a odbavovacie systémy
4   komponenty a diely (motory, brzdy, prevodovky, retardéry, chladenie, vykurovanie)
5   Pneumatiky
6   Chémia, čistiace zariadenia a prostriedky, umývačky
7   Pohonné hmoty, oleje, výdajné stojany
8   CNG/LNG – distribútori, plniace stanice
9   Elektromobilita, distribútori, nabíjacie stanice
10   Dopravné služby, cestovné kancelárie
11   Odborná literatúra – školy, časopisy, médiá
12   Finančné a poisťovacie služby
13    Veterány, história dopravy

Záštitu nad veľtrhom prevzali:

Mediálni parnteri:

Kontakt

Aktuality a oznamy