ENVIRO 2019 sa bude konať v termíne 22. – 25. 8. 2019 ako subvýstava najväčšej medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy na Slovensku AGROKOMPLEX 2019.

Hlavným cieľom 2. ročníka výstavy je prezentácia firiem a organizácii, ktoré sa venujú praktickej ochrane prírody, enviromentálnej výchove, ako aj propagácii a aplikovaniu princípov udržateľného spôsobu života.

Podujatie ENVIRO 2019 bude sprevádzané kvalitným odborným programom prednášok, filmových produkcií a tvorivých dielní, ale aj pestrým sprievodným programom pre širokú verejnosť a atrakciami pre najmenších návštevníkov.

 

Sprievodný program výstav EKOFESTIVAL a ENVIRO

PAVILÓN B

22. august 2019

10.00   Ing. Ján Topercer / Botanická záhrada UK Blatnica

O niektorých dlhodobých problémoch ochrany národných parkov SR

V prednáške bude reč o vybraných dlhodobo neriešených či len “poriešovaných” problémoch ochrany ekosystémov v NP, ako sú problémy ich polohy a veľkosti, problémy lesných, vodných a nelesný.ch ekosystémov, problémy výchovy a vzťahov k verejnosti ako aj súvisiace problémy vedy, etiky a ideológií.

11.00   Jerguš Tesák / WWF

Veľké šelmy v našej krajine

Za posledných 200 rokov boli veľké šelmy vo väčšej časti Európy vyhubené dôsledkom prenasledovania človekom. Ich areál sa zúžil na niekoľko horských celkov v strednej a východnej Európe. Na Slovensku sa ich stav zlepšil, keď sa začali čiastočne chrániť. Napriek tomu je ich prítomnosť v našej krajine stále opradená mnohými mýtmi. Máme sa ich báť?

12.00   Milan Janák / WWF

Certifikácia hospodárenia v lesoch podľa štandardov Forest Stewardship Council a úloha verejnosti v nej

Čo je certifikácia lesov a ako vyzerá certifikácia lesov podľa FSC. Aké podmienky kladie obhospodarovateľom lesa a aké prináša výhody? Pomáha certifikácia lesov chrániť lesy? Aká je úloha verejnosti v certifikácii lesov podľa FSC a prečo je dobré sa o ňu zaujímať.

13.00   Peter Grman / ECOlogic

Odpadové hospodárstvo a iniciatíva ECOlogic Slovakia

ECOlogic Slovakia je skupina aktivistov, ktorá sa zameriava na čistotu životného prostredia. V prednáške sa spomenie možnosť využitia niektorých druhov odpadov, nakladanie s odpadmi a ich nežiaducimi vplyvmi v kontexte ochrany životného prostredia. Dozvieme sa viac o pôsobení a náplni práce členov ECOlogic Slovakia aj v súvislosti s ich zameraním sa na nelegálne skládky.

14.00   Vilém Jurek / Rezekvítek

Jak udělat něco dobrého pro krajinu?

Mottom  prednášky je ochrana, plánovanie a správa krajiny. Tri uvedené slová poukazujú na to, že vyčerpanú a poškodenú krajinu môže napraviť zase len človek. Čo konkrétne môže (ba priam musí) spraviť pre ozdravenie krajiny vlastník, aktívny občan a politik?  Práve o tom bude rozprávať Ing. Vilém Jurek, krajinný ekológ a vedúci úseku Starostlivosti o prírodu českého ochranárskeho spolku Rezekvítek.

15.00   Simona Kubíčková / ZOO Jihlava

Aj chudobnejší chránia svet: environmentálna lekcia z Kene

Krátke nahliadnutie do africkej Kene, zamerané na environmentálne zmýšľanie. O tom, že vláda dokáže motivovať miestnych k láske k prírode a zvieratám, ale nezabudneme ani na čaro krajiny a zvierat Afriky.

16.00   Jan Pluháček / ZOO Ostrava

Aspekty ochrany vzácných druhů v evropských zoologických zahradách

Zachrániť vzácny druh v zoologickej záhrade nie  je ľahké. Vyžaduje si to vedieť druh chovať, rozmnožovať, chrániť miesto jeho prirodzeného výskytu, vzájomnú spoluprácu, pravidelnú komunikáciu ako aj dodržovanie množstva ďalších pravidiel. O tom, že sa to dá, ale, že sa to v mnohých prípadoch aj úspešne darí nám porozpráva Jan Pluháček zo ZOO Ostrava.

17.00   Viliam Bartuš /  lesoochranárske zoskupenie VLK

Všetko pre NIČ

Rozprávanie o tom ako veľa treba vykonať preto aby sa aspoň na časti Slovenska nerobilo nič a čo robí VLK aby zachránil prirodzené lesy na Slovensku.

23. august 2019

10.00   Tibor Papšo

Ekologický chov oviec a hovädzieho dobytka

11.00   Mgr. Žofia Filagová / BROZ

Biodiverzita poľnohospodárskej krajiny a ako jej pomôcť?

Prednáška sa zaoberá aktuálnymi výzvami v ochrane prírody v poľnohospodárskom prostredí, biodiverzitou agrárnej krajiny a aktivity zamerané na jej zvýšenie. Z prednášky sa dozviete viac o týchto aktuálnych témach a tiež vám prezradia o projekte LIFE, ktorý je zacielený na obnovu biodiverzity v chránenom vtáčom území Ostrovné lúky na Dolnom Žitnom ostrove.

12.00   Anton Kušš / Stráž prírody Ponitrie

Činnosť Stráže prírody, jej oprávnenia a povinnosti

Členovia – strážcovia prírody sú zamestnancami Štátnej ochrany prírody SR. Ich úlohou je kontrolovať dianie vo zverenom území. Zaoberajú sa napríklad dodržiavaním platných predpisov na chránenom území, monitorovaním výskytu vzácnych druhov rastlín a živočíchov, vykonávaním rôznych opatrení na ochranu územia. Okrem samotnej ochrany je ich náplňou aj spolupráca s obecnými úradmi, štátnou správou, Policajným zborom SR, či vlastníkmi a správcami pozemkov.

13.00   Jaroslav Blaško / Cesty za tichom

Požičaná planéta

Predstavenie výchovno-vzdelávacieho projektu Požičaná planéta. Projekt pozostáva zo 16 krátkych dokumentárnych filmov a štyroch multimediálnych diel. Požičaná planéta je modernou, komplexnou, učebnou pomôckou, ktorá môže výrazne napomôcť pri výchove mladej generácie.

14.00   prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. / Slovenská technická univerzita Bratislava

Bioplasty – koniec doby plastovej?

V čase, keď našu planétu pomaly zahaľujú ostrovy plastových odpadov v moriach a dostávajú sa do potravinového reťazca cez ryby, ktoré ich nedobrovoľne hltajú a haldy plastových výrobkov nás pomaly zahlcujú, prišiel profesor Alexy s úžasným vynálezom. Spolu so svojim tímom z STU vynašiel plastový materiál, ktorý sa sám rozloží, nie je z fosílnych surovín (ropa) a dokonca je možné na výrobu jeho hlavných komponentov použiť odpad.

15.00   Mgr. Katarína Gabašová, PhD.  / Univerzita Konštantína filozofa  Nitra

 Nový vzťah človeka k prírode? Environmentálne angažované umenie

Materializmus, nadprodukcia a hyperkonzum okrem ďalších faktorov priviedli človeka na rázcestie. Želaný smer, ktorým by sme sa mali vydať si vyžaduje zmenu v myslení, cítení a konaní nielen vo vzťahu k prírode.

Umelci, ktorých tvorba vyzýva od apatie a skepticizmu k občianskemu aktivizmu nás inšpirujú k zmene nášho vzťahu k prírode prostredníctvom estetických zážitkov (pozitívnych i negatívnych), ktoré v kontakte s prírodou (aj s devastovanou) získavame.

16.00   David Číp / Jaro Jaroměř, KPPO

Živá záhrada

Ako vybudovať a hlavne udržiavať záhradu tak aby hýrila životom? Bola plná vtákov, motýľov, vážok, jašteríc, ježkov aj škriekajúci žiab? Veľa praktických typov, rád a návodov predstaví zoológ David Číp – dlhoročný profesionálny ochranca prírody, vedúci záchrannej stanice pre divoké zvieratá.

17.00   Branislav Moňok / Priatelia Zeme SPZ

Kompostovanie v domácnosti

Kompostovanie je spôsob, ako si môžeme svojpomocne vyrobiť z biologického odpadu kvalitný kompost – organické hnojivo, ktoré je ideálne pre pestovanie rastlín. Pomocou neho vrátime späť do pôdy živiny, ktoré sme z nej predtým pri pestovaní odobrali. O svojich dlhoročných skúsenostiach s kompostovaním nám porozpráva Branislav Moňok, predseda organizácie Priatelia Zeme SPZ.

24. august 2019

10.00   Hanka Timková / Zoborské liečivky

Udržateľná a ekologická domácnosť

Prednáška sa bude venovať prioritne problematike zdravej, ekologickej domácnosti. Prakticky si ukážeme ako si veľmi jednoducho a ekonomicky vyrobiť vlastné domáce ekologické prostriedky od univerzálneho čistiaceho prostriedku, cez eko aviváž, prací gél až po zubné pasty. Porozprávame sa o sile byliniek a ako ich môžeme využiť pri výrobe jednotlivých produktov, aby sme mohli mať bez obáv ekologický, zdravý a útulný domov.

10.45   Anton Kušš / Stráž prírody Ponitrie

Činnosť Stráže prírody, jej oprávnenia a povinnosti

A. Kušš nám predstaví činnosť, oprávnenia a povinnosti Stráže prírody. Členovia- strážcovia prírody sú zamestnancami Štátnej ochrany prírody SR. Ich úlohou je kontrolovať dianie vo zverenom území. Zaoberajú sa napríklad dodržiavaním platných predpisov na chránenom území, monitorovaním výskytu vzácnych druhov rastlín a živočíchov, vykonávaním rôznych opatrení na ochranu územia. Do ich pôsobenia spadá aj environmentálna výchova v teréne a na školách. O tom všetkom a ešte o niečo viac sa dozviete na Ekofestivale v Nitre.

11.30   Milan Jeglik / GREEN LIFE

Prales deťom: o protipytliackych hliadkach, ochrane prírody a projektoch

V prednáške sa dozviete viac o protipytliackych hliadkach, ochrane prírody a projektoch organizácie Prales deťom.

12.15   Zdeněk Zulu Syrový/ ICORP

Zákaz lovu trofejných zvierat

Prednáška bude zameraná na ilegálny lov a lov trofejných zvierat. Hovoriť sa bude o problematike pytliactva. Prednáška bude obohacujúca o to viac, pretože nám o tom príde porozprávať človek z protipytliackej hliadky v Afrike, ktorý má s týmto závažným problémom reálnu skúsenosť.

13.00   Milan Jeglik + Zdenek Zulu Syrový

Pytliactvo a trofejový lov (diskusia)

25. august 2019

10.00   Katarína Linczényiová / freediverka

Katarína patrí k svetovej špičke v hĺbkovom potápaní. S potápaním začala v 9 rokoch a ako 20 ročnej sa jej podarilo získať cenu pre 3. najhlbší ženský ponor roku 2013. Katka sa okrem profesionálneho športu zapája do niekoľkých projektov a výskumov so zameraním na udržateľný rozvoj.

11.00   Doc. Ing. Ida Petrovičová, PhD.

Plasty, hrozba či pomoc ?

V prednáške sa dozviete o zamorení našej planéty plastmi a o riziku, ktoré predstavujú pre ľudské zdravie v dôsledku obsahu viacerých chemických látok (ftaláty, bisfenol A). Ftaláty zaraďujeme medzi chemické látky, ktoré sú schopné narušiť rovnováhu v organizme. Zistíte ako veľmi je životné prostredie ohrozené v dôsledku používania plastových produktov, ale tiež o možnostiach obmedzenia používania plastových výrobkov obsahujúcich toxické látky.

12.00   Jakub Absolon / o. z. ESORG

Za supermarkety bez plastov!

Predstavenie iniciatívy, ktorej cieľom je prinútiť siete supermarketov na Slovensku, aby nasledovali kolegov napr. z Holandska (Ekoplaza, január 2017) či Českej Republiky (Rohlik.cz, august 2018) a vytvorili vo svojich predajniach bezplastové regály, tzv. „Plastic-free“ zóny.

13.00   Richard Ulianko / ESORG

Dopad pestovania palmy olejnej na dažďové pralesy

Na prvý pohľad sa tematika pestovania palmy olejovej a konzumácia palmového oleja nás Slovákov netýka. Ak vám totiž ktokoľvek začne hovoriť o tom, že konzumáciou palmového oleja podporujete likvidáciu dažďových pralesov, najbližší prales si predstavíte tak ďaleko, že si jednoducho poviete, že sa vás to vôbec netýka. Opak je však pravda.

14.00   Tereza Šuligová / Recyklator

Zarábaj odpadom

Každým nákupom tvoríme nový odpad a naše peniaze tak putujú rovno na smetisko, skládku, niekedy chvalabohu a do recyklačných centier. Čím lepšie sa naučíme zachádzať s odpadom, tým viac sa to môže obrátiť aj na našej finančnej situácii. Uvedieme si tipy ako ušetriť bez odpadu, ale aj tipy ako si zarobiť tvorbou z odpadu.

Kontakt

  • Obchodná manažérka

Aktuality a oznamy