Národná výstava hospodárskych zvierat 2019

Sprievodný program

22.8.2019 – štvrtok

Čas / Program / Miesto konania

9:00 – 10:00 Hodnotenie koní / Predvádzacia plocha

10:00 – 11:30 Deň chovateľov holsteinského dobytka, hodnotenie zvierat / Predvádzacia plocha

12:15 – 12:25 Otvorenie Národnej výstavy zvierat – príhovory / Predvádzacia plocha

12:25 – 13:10 Otvárací program Národnej výstavy hospodárskych zvierat / Predvádzacia plocha

13:10 – 14:00 Deň chovateľov pinzgauského dobytka, hodnotenie zvierat / Predvádzacia plocha

14:00 – 15:10 Deň chovateľov slovenského strakatého dobytka, hodnotenie zvierat / Predvádzacia plocha

15:10 – 16:10 Ukážka hodnotenia mäsového dobytka, prehliadka expozície mäsového dobytka a ukážka manipulácie so zvieratami vo voľnom chove / Plocha pred kolibou ZCHMD

16:00 – 16:30 Ranč Equifarm – westernové vystúpenie / Predvádzacia plocha

Časový posun vyhradený v nadväznosti k Slávnostnému otvoreniu výstavy Agrokomplex 2019.

23.8.2019 – piatok

Čas / Program / Miesto konania

9:30 – 11:00 Deň chovateľov ošípaných / Predvádzacia plocha

11:00 – 12:00 Deň chovateľov – SZCH / Pavilón V – SZCH

11:00 – 12:00 Predvádzanie zvierat / Predvádzacia plocha

13:00 – 14:00 Memoriál doc. Gyarmathyho – hodnotenie plemenných capov / Predvádzacia plocha

13:00 – 14:30 Deň chovateľov mäsových plemien, ukážka hodnotenia zvierat, ukážka manipulácie so zvieratami vo voľnom chove / Plocha pred kolibou ZCHMD

14:15 – 15:45 Vystúpenie Národného žrebčína Topoľčianky – voltíž / Predvádzacia plocha

15:30 – 16:00 Ranč Equifarm – westernové vystúpenie / Predvádzacia plocha

Časový posun vyhradený

24.8.2019 – sobota

Čas / Program / Miesto konania

9:30 – 10:10 Ranč Equifarm – westernové vystúpenie / Predvádzacia plocha

11:00 – 12:00 Predvádzanie zvierat / Predvádzacia plocha

12:30 – 13:30 Deň chovateľov oviec a kôz Predvádzacia plocha

13:00 – 14:30 Ukážka hodnotenia mäsového dobytka, prehliadka expozície mäsového dobytka a ukážka manipulácie so zvieratami vo voľnom chove / Plocha pred kolibou ZCHMD

15:30 – 16:00 Vystúpenie Národného žrebčína Topolčianky – Pas De Deux / Predvádzacia plocha

Časový posun vyhradený

25.8.2019 – nedeľa

Čas / Program / Miesto konania

10:30 – 11:00 Ranč Equifarm – westernové vystúpenie / Predvádzacia plocha

11:00 – 12:00 Predvádzanie zvierat / Predvádzacia plocha

13:00 – 14:30 Furmanské preteky v ťažkom ťahu / Predvádzacia plocha

Časový posun vyhradený

Aktuality a oznamy