Nová Veterinária 2019

Kontakt na organizátora kongresu:

Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat (SAVLMZ)

Kontakt

Aktuality a oznamy