Počas podujatia Tradície slovenského vidieka t. j. 19. – 22. 8. 2021 nebude otvorený hlavný vstup do výstaviska.

Vstup na výstavu je Bránou B5 – Slovenské poľnohospodárske múzeum a Bránou B3 – Expozícia živočíšnej výroby.

Otváracie hodiny: 9:00 – 18:00, 22.8. (nedeľa) 9:00 – 17:00

Z MHD zástavky “Výstavisko” je najbližší vchod B3 – na konci Akademickej ulice.

MHD smer Slovenské poľnohospodárske múzeum – linky č. 6, 8, 12, 14, 15, 19, 30, 32, výstupná zastávka „Gorazdova“

 

Tradície slovenského vidieka

Chcete svojim deťom ukázať, čo všetko bolo potrebné kedysi spraviť, aby si mohli pochutnať na chlebíku s maslom a džemom? Ako sa mlela múka, vyrábali syry, spracovávalo ovocie, listoval olej a aké zvyky sú s vidiekom spojené? V termíne 19. – 22. augusta 2021 môžete na výstavisku Agrokomplex znovu objaviť krásu slovenských tradícií.

Zachovanie kultúrneho dedičstva

Odovzdávanie tradícií z generácie na generáciu je nesmierne dôležité pre zachovanie kultúrneho dedičstva národa. A práve to je cieľom podujatia Tradície slovenského vidieka, ktoré sa uskutoční 19. – 22. augusta 2021 v krásnom areáli Slovenského poľnohospodárskeho múzea v Nitre. Program podujatia sa zameriava na históriu a tradície v poľnohospodárstve, potravinárstve a ich prepojenie na súčasnosť. Cieľom je vzbudiť záujem verejnosti o poľnohospodárstvo, vidiek, prírodu a bohaté slovenské tradície. Na podujatí sa predstavia aj rezortné organizácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Jaročan - tradície

Program

Svoje tajomstvá odhalia návštevníkom všetky náučné expozície Slovenského poľnohospodárskeho múzea – Mliečnica, Čistička osív, Mlyn, Voštinársky záboj, Lisovňa oleja, Pekáreň, Konzum, Hajloch, Poľnohospodárstvo, Včelárstvo. Lektori múzea radi všetkým predstavia tradičný spôsob pestovania poľnohospodárskych plodín, ich zber a následné spracovanie. Na výstave nebude chýbať ani remeselný jarmok spojený s ukážkou tradičných remesiel. Pre deti sú pripravené tvorivé dielne, nafukovacie atrakcie, detský vláčik a bohatý sprievodný program plný zábavy, ale i poučenia. Pútavý program v sobotu 21. augusta vytvoria aj preteky v kosení kosou „Kosenie pod Zoborom“, ktoré organizuje občianske združenie Slovenský kosecký spolok. Kosenie je našou ľudovou tradíciou, kultúrnym dedičstvom a v porovnaní s moderným kosením je ekologické. Svoje skúsenosti s pestovaním rastlín a rezom ovocných stromov odovzdá záujemcom Slovenský zväz záhradkárov.

Kosenie

Nitrianska poľná železnica

Neoddeliteľnou súčasťou Slovenského poľnohospodárskeho múzea je Nitrianska poľná železnica, ktorá je najdlhšie zachovanou poľnou železnicou na území Slovenska. Nezabudnuteľnú atmosféru vytvára impozantná parná lokomotíva a jej ikonický piskot rozliehajúci sa areálom múzea.

Expozícia živočíšnej výroby

Súbežne s výstavou Tradície slovenského vidieka bude prebiehať Expozícia živočíšnej výroby, v rámci ktorej návštevníci uvidia hovädzí dobytok, kone, ovce, kozy, prasiatka a drobnochov – sliepky, zajace, morky, prepelice a kuriatka. V piatok 20. augusta sa uskutoční Memoriál Egona Gyarmathyho – posudzovanie plemenných capkov.

Záverečná správa Tradície slovenského vidieka

Výstava: Tradície slovenského vidieka

Organizátor:  agrokomplex NÁRODNÉ  VÝSTAVISKO, štátny podnik

Záštita: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Miesto konania: výstavisko Agrokomplex Nitra

Termín konania: 19.8. – 22.8.2021

Počet vystavovateľov:  86

Obsadená výstavná plocha: 48 492 m²

Počet návštevníkov:  12 531

 

*Výstava sa uskutočnila za sprísnených protipandemických opatrení

Na stiahnutie

Záštitu nad podujatím prevzalo:

Mediálni partneri

Kontakty

Aktuality a oznamy

Newsletter

Chcete dostávať informácie o aktuálnych výstavách?