Vážení návštevníci a vystavovatelia,

medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava Agrokomplex sa v tomto roku neuskutoční, nakoľko stále sa meniace opatrenia nevytvorili vhodné podmienky pre organizáciu podujatia tak veľkého rozsahu.

Hlavný organizátor výstavy Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR spolu s národným výstaviskom Agrokomplex sa rozhodli zorganizovať podujatie menšieho rozsahu, ktoré bude mať najmä edukačný charakter.

Podujatie, na ktorom sa predstavia aj rezortné inštitúcie, sa uskutoční v priestoroch Slovenského poľnohospodárskeho múzea a v expozícii živočíšnej výroby a to v plánovanom termíne 19. – 22. 8. 2021.

Viac informácií o programe podujatia Tradície slovenského vidieka zverejníme čoskoro.

Aktuality a oznamy