Agrorezort hľadá nového šéfa národného výstaviska Agrokomplex

Bratislava 25. mája 2020 – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) vyhlásilo výberové konanie na funkciu riaditeľa štátneho podniku agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO sídliaceho v Nitre.

Výberové konanie bude prebiehať dvoma kolami výberu a uskutoční sa písomnou a ústnou formou. Úspešní uchádzači z prvého kola postúpia do druhého kola výberového konania.

Ministerstvo vo výberovom konaní požaduje u nového riaditeľa štátneho podniku vysokoškolské vzdelanie II. stupňa. Nový šéf musí mať aspoň tri roky praxe v riadiacej funkcii a skúsenosť s riadením podniku v kríze. Nový riaditeľ musí mať manažérske, riadiace a organizačné schopnosti. Vítané sú skúsenosti s organizovaním výstav na národnej a medzinárodnej úrovni. Podmienkou účasti na výberovom konaní je aj zaslanie návrhu stratégie a koncepcie rozvoja štátneho podniku v rámcoch aktuálneho programového vyhlásenia vlády SR.

Uzávierka prihlášok je do 4. júna 2020. Bližšie informácie nájdu uchádzači na webstránke MPRV SR: https://bit.ly/2zvC4jI.

Agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik, patrí medzi najvýznamnejšie veľtrhové a výstavnícke spoločnosti v SR a jeho význam potvrdzuje viac ako 40 rokov tradičných, ale aj inovatívnych, no hlavne jedinečných podujatí. V súčasnosti zamestnáva 169 ľudí. Riaditeľ štátneho podniku je štatutárnym orgánom podniku, menuje ho do funkcie minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorému je priamo podriadený.

Aktuality a oznamy