BIOFACH je medzinárodný veľtrh bioproduktov, prírodnej kozmetiky a wellness, na ktorom sa predstavujú najnovšie trendy a inovácie BIO sektora.  Veľtrh BIOFACH navštívilo v minulom roku 50 tisíc návštevníkov, ktorí mohli spoznávať produkciu takmer 3000 vystavovateľov.

Na veľtrhu BIOFACH sa od 13. do 16. 2. 2019 prezentujú vystavovatelia z celého sveta a nechýbajú ani tí slovenskí. Výstavisko Agrokomplex v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR realizovalo pre deviatich producentov bioproduktov národný stánok.

Slovenskú produkciu zastupujú v Norimbergu spoločnosti:

CREATEC MSC S.R.O.  www.dobrecasy.sk

Fytosal European Corporation, s.r.o. (Sunroot)  www.sunroot.eu

HAPPYLIFE s. r. o. www.happylife.eu

Ján Cibulka – CIBI www.mclloyds.eu

NOVOFRUCT SK, s.r.o. www.novofruct.sk, www.ovko.sk

NOVOSEED s.r.o. www.novoseed.sk

Powerlogy, s.r.o. www.powerlogy.com

ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO – BÚŠLAK, spol. s r.o. www.buslakoil.com

VÍNO NATURAL Domin & Kušický, s. r. o. www.dominkusicky.sk

 Biofach (3)   Biofach (2)
Biofach (1) Biofach (4)

Aktuality a oznamy