Vstupné 5€
Zľavnené vstupné 4€
Parkovné 3€
Parkovné autobus 20€

Zľavnené vstupné: Žiaci základných škôl, denní študenti stredných a vysokých škôl s platným dokladom o štúdiu do veku 26 rokov, Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom. Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely), Sprievodca držiteľa ŤZP/S. Voľný vstup: Občania s preukazom ŤZP (preukaz s červeným prúžkom). Deti do začatia školskej dochádzky ( do 6 rokov ) v sprievode rodiča

Program výstavy

05.11.2022 sobota
8:00 – 17:00 hod.         Prehliadka výstavy, predaj zvierat
11:00 – 16:00 hod.         Výdaj ocenení

06.11.2022 nedeľa
9:00 – 13:00 hod.        Prehliadka výstavy, predaj zvierat
12:00 – 13:00 hod.      Výdaj ocenení
po 13:00 hod.               Ukončenie výstavy, výdaj zvierat

Kompletné informácie na web stránke organizátora

Fotogaléria 2019

Aktuality a oznamy