Na základe posudzovania prihlásených exponátov sa porota rozhodla udeliť osem cien Medzinárodného poľnohospodárskeho veľtrhu Agrosalón 2019 a to 3 ceny v kategórii stroje a technológie v rastlinnej výrobe, 2 ceny v kategórii stroje a technológie v živočíšnej výrobe a po jednej cene v každej ďalšej z vypísaných kategórií a okrem toho sa  komisia rozhodla udeliť aj 2 čestné uznania a cenu za najkrajšiu expozíciu veľtrhu.

V kategórii Stroje a technológie v rastlinnej výrobe bolo na cenu nominovaných 6 vystavovateľov, z ktorých ocenenie získali 3, a to:

Vystavovateľ: OPALL – AGRI, s.r.o., Dolní Životice             

Výrobca: OPALL – AGRI, s.r.o., Dolní Životice                                   

Názov exponátu: Hĺbkový podrývak HEKTOR 3 H

Porota ocenila inovačné prvky v konštrukcii podryváka, ktorá umožňuje zúrodňovanie zhutnených poľnohospodárskych pôd pri zníženej energetickej náročnosti.

Vystavovateľ:  LEMKEN Slovakia, s.r.o.

Výrobca:      LEMKEN GmbH and Co. KG                 

Názov exponátu:  polonesený pluh LEMKEN DIAMANT 16 V 6+1 L120

Porota ocenila  automatizovaný systém optimalizácie ťahovej línie traktor – pluh.

 

Vystavovateľ: Aplitec, s.r.o. Záhorská Ves

Výrobca: Zuhnammer GmBH and Co.                                           

Názov exponátu: Dávkovacia stanica Trista s meraním živín pomocou systému VAN – CONTROL 2.0

Porota ocenila mobilné laboratórium umožňujúce online meranie živín pri aplikácii hnojovice do pôdy v systéme presného poľnohospodárstva.

V kategórii Stroje a technológie v živočíšnej  výrobe  boli na cenu nominovaní 4 vystavovatelia, z ktorých ocenenie získali 2 , a to :

Vystavovateľ: JUKOS s.r.o., Bežovce

Výrobca: : JUKOS s.r.o., Bežovce                                

Názov exponátu: Skladovací vak so 7 – vrstvovou technológiou AGFLEX na ochranu zrnín

Porota ocenila zlepšenie materiálových vlastností skladovacieho vaku pri súčasnom znížení hmotnosti použitého materiálu s dopadom na znižovanie nákladov pri recyklácii.

 

Vystavovateľ: ANJA Agrotechnik, s.r.o., Jaslovské Bohunice

Výrobca: Faresin S.p.A. Breganze, Taliansko                            

Názov exponátu: Pojazdný  kŕmny voz, typ LEADER PF 2.20+ ECOMIX

Porota ocenila  riadiaci systém kŕmneho voza Ecomix, ktorý optimalizuje prenos výkonu motora na jednotlivé pracovné mechanizmy.

V kategórii  Lesné stroje na ťažbu a manipuláciu boli na cenu nominovaní 3 vystavovatelia, z ktorých ocenenie získal 1 , a to :

Vystavovateľ: TOPAGRI Slovakia, s.r.o. , Martin

Výrobca: VALTRA                     

Názov exponátu:   VALTRA A114H – Modulárny traktor

Porota ocenila  implementáciu štandardov výbavy z vyššej do nižšej výkonnej kategórie traktora. Vďaka inovatívnym parametrom vo svojej triede je vhodný aj na práce v lesnom prostredí.

 

V kategórii  Komunálna technika na úpravu obecných plôch a starostlivosť o krajinu  boli na cenu nominovaní 3 vystavovatelia, z ktorých ocenenie získal 1 , a to :

Vystavovateľ:  HANES Slovakia, s.r.o., Trnava

Výrobca: ENERGREEN Professional Machines             

Názov exponátu: Energreen RoboMAX

Porota ocenila  rádiovo ovládaný nosič náradia s pásovým pohonom umožňujúci prácu v extrémnom svahu, bažinatom, či inak obtiažne prístupnom teréne.

V kategórii  Odborná literatúra  boli na cenu nominovaní 2 vystavovatelia, z ktorých ocenenie získal 1 , a to :

Vystavovateľ: SPU Technická fakulta

Výrobca / autor:     doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.                    

Názov knihy: Riadenie prevádzky strojov

Komisia  ocenila  erudovanosť metodických postupov výpočtu exploatácie poľnohospodárskych strojov pri zvyšovaní ekonomickej efektívnosti ich využitia. 

Komisia sa rozhodla udeliť aj 2 Čestné uznania veľtrhu AGROSALÓN 2019

Vystavovateľ:           Ing. Pavel Borko, Michalovce

Výrobca:                  MZURI – AGRO sp.z o.o.sp.k.

Názov exponátu:    MZURI Pro – Til 4T s výbavou Xzact

Komisia ocenila univerzálnosť využitia sejacieho stroja v pôdoochranných technológiách.

Vystavovateľ: VPP – verejno-prospešný podnik, s.r.o., Jelenec

Výrobca:        Maaselän Kone Oy, Haapajärvi, Fínsko         

Názov exponátu:     Štiepací procesor na výrobu palivového dreva HAKKI PILKE 50 P

Komisia ocenila konštrukčné riešenie štiepacieho procesora pri znížení energetickej náročnosti jeho prevádzky.

Porota mimo súťažných kategorií vybrala na ocenenie aj  najkrajšiu expozíciu veľtrhu, ocenenie  získala firma:

Vystavovateľ:           LAND TECHNOLOGIES, s.r.o., Lužianky     

Komisia ocenila originálne architektonické a dizajnové riešenie výstavnej plochy.

CENY VEĽTRHU AGROSALÓN 2019 (pdf)

 

NAJINOVATÍVNEJŠÍ STROJ ROKA

NAJinovatívnejšími strojmi roka sa stali kombajn Massey Ferguson Ideal a sejačka na presný výsev Lemken Azurit

Obľúbená súťaž organizovaná časopisom Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve napísala už svoju piatu úspešnú kapitolu. Oficiálne vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo 27. marca na výstave Agrosalón.

 

Výsledky podľa hodnotenia poroty:

Kategória samohybné stroje

1. Kombajn Massey Ferguson Ideal

2. Samohybné rezačky Krone BiG X 680, 780 a 880

3. Traktory John Deere série 5R

 

Kategória ťahané stroje

1. Sejačka na presný výsev Lemken Azurit

2. Disková žacia kombinácia Pöttinger Novacat A10

3. Hnojovicová cisterna Zunhammer SK 18,5 PUL s Glide-Fix

 

Výsledky podľa hodnotenia čitateľov časopisu Moderná mechanizácia:

1. Traktory John Deere série 5R

2. Kĺbový teleskopický nakladač Manitou MLA-T 533-145 V+

3. Kombajn Case IH Axial Flow série 250

Aktuality a oznamy