Na základe posudzovania prihlásených exponátov sa porota rozhodla udeliť 4 ceny medzinárodného poľnohospodárskeho veľtrhu AGROSALÓN  a to 1 cenu v kategórii stroje a technológie v rastlinnej výrobe, 1 cenu v kategórii stroje a technológie v živočíšnej výrobe, 1 cenu v kategórii lesné stroje na ťažbu a manipuláciu a 1 cenu v kategórii komunálna technika na úpravu plôch a starostlivosť o krajinu.

Cena veľtrhu:

V kategórii Stroje a technológie v rastlinnej výrobe ocenenie získal:

Vystavovateľ: Ing. Pavel Borko

Výrobca: Mzuri World sp.z.o.o

Názov exponátu: Mzuri Pro-Til

Za sejací stroj agregujúci viac pracovných operácií, uplatniteľný v systéme presného poľnohospodárstva, obzvlášť  v oblasti pôdoochranných technológií -určený do ťažkých pôdnych podmienok.


Cena veľtrhu:

V kategórii Stroje a technológie v živočíšnej výrobe ocenenie získal:

Vystavovateľ: Moreau Agri, s.r.o.

Výrobca: Manitou BF

Názov exponátu: MLT 850-145-V+

Za technické riešenie automatizovaného systému regulácie otáčok motora v závislosti od zaťaženia hydrauliky AutoPower súvisiaca so znižovaním emisií, spotreby PHM a zaťaženia obsluhy.


Cena veľtrhu:

V kategórii Lesné stroje na ťažbu a manipuláciu ocenenie získal:

Vystavovateľ:  SIP SK, s.r.o.

Výrobca: Uniforest d.o.o, Slovinsko

Názov exponátu: Uniforest Connect App

Za bezplatnú on-line zákaznícku a servisnú aplikáciu pre analýzy technicko-ekonomických parametrov pre lesné navijaky spoločnosti Uniforest.


Cena veľtrhu:

V kategórii Komunálna technika na úpravu plôch ocenenie získal:

Vystavovateľ: Zora-Mimex servis, s.r.o.

Výrobca: Farmtrac Tractors Europe Sp.z o. o.

Názov exponátu: Farmtrac 25 G

Za elektrický traktor s environmentálne šetrným riešením pohonu.


Komisia sa rozhodla udeliť aj 3 Čestné uznania veľtrhu AGROSALÓN 2022

Vystavovateľ: Hriadeľ, s.r.o.

Výrobca: Fendt GmbH, Nemecko

Názov exponátu: Fendt 942 Vario Gen7

Za nízkootáčkový koncept riadenia výkonu motora a unikátne technické riešenie samočistenia vzduchového filtra.


Vystavovateľ: Agrall, s.r.o.

Výrobca: Väderstad, Švédsko

Názov exponátu:  Väderstad Proceed

Za technické riešenie zvýšenia presnosti pozdĺžneho rozmiestnenia semien obilnín v riadku.


Vystavovateľ: 3gon Slovakia, s.r.o.

Výrobca: DJI Agriculture, Čína

Názov exponátu:  Agras T30

Za bezpilotné riešenie variabilného hnojenia plodín a cielenej chemickej ochrany rastlín.


Porota mimo súťažných kategórií vybrala aj ocenenie za najkrajšiu expozíciu veľtrhu, ocenenie získala firma: Agrall, s.r.o. Bajč


Cenu vydavateľstva PROFI PRESS – Roľnícke noviny získal

Vystavovateľ: Agrall, s.r.o.

Výrobca: Väderstad, Švédsko

Názov exponátu:  Väderstad Proceed

Za technické riešenie zvýšenia presnosti pozdĺžneho rozmiestnenia semien obilnín v riadku.


 

Aktuality a oznamy