Gastra & Kulinária – presunutá na rok 2023

Dokumenty pre vystavovateľov:

Cenník vstupného

Vstupné: 5€
Zľavnené vstupné: 3€
Parkovací lístok pre osobné auto: 6€
Parkovací lístok autobus: 20€

Zľavnené vstupné: Žiaci základných škôl, denní študenti stredných a vysokých škôl s platným dokladom o štúdiu do veku 26 rokov, Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom. Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely), Sprievodca držiteľa ŤZP/S. Voľný vstup: Občania s preukazom ŤZP (preukaz s červeným prúžkom). Deti do začatia školskej dochádzky ( do 6 rokov ) v sprievode rodiča

Kontakty

Aktuality a oznamy