Gaudeamus 2019

Veľtrh Gaudeamus má tradíciu a pre študentov je jedným z najvýznamnejších zdrojov informácií o budúcom štúdiu. Ponuka vzdelávania je sústredená na jednom mieste a jej spektrum zahŕňa všetky formy pomaturitného štúdia dostupného v SR i mnohých krajinách v zahraničí.

Veľtrh Gaudeamus ponúka informácie, ktoré študenti nenájdu nikde na internete ani na dňoch otvorených dverí škôl. Medzi unikátne informačné kanály veľtrhu patria najmä prednášky vystavovateľov a možnosť osobného stretnutia so zástupcami a predovšetkým študentmi jednotlivých škôl. Ďalšou jedinečnou súčasťou veľtrhu je poradenský servis, ktorý dokáže študentom pomôcť pri voľbe ich budúceho štúdia a vyhľadať vhodnú školu, alebo študijný odbor podľa ich preferencií.

NA VEĽTRHU NÁJDETE:

260+ UNIVERZÍT, VŠ A FAKÚLT

7000+ ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV

34 PREDNÁŠOK

7 SPRIEVODNÝCH PROGRAMOV

Program prednášok

Kontakt

Aktuality a oznamy